File Excel Dashboard chi phí có biểu đồ đặt chế độ lọc như Power Bi

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
File Excel Dashboard chi phí có biểu đồ đặt chế độ lọc như Power Bi - Mỗi khi bạn click vào tên chi phí thì cả Dashboard sẽ bị gán tham số và dữ liệu bị lọc

EXCEL KIEU BI.PNG


Link tải file: https://drive.google.com/file/d/1lpCZj5UiRo40ou6ychOOFdGo1fpAgika/view?usp=sharing

Bản quyền: @Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top