em mới học access cho em hỏi thắc mắc đề bài query

lmht12309

New Member
Hội viên mới
câu lênh q1, hiển thị tt sinh viên có TEN_TINH là "quảng nam" và có DIEM>=8, gồm: MASV, HO VA TEN, TEN MON HOC, DIEM.
DIEM>=8 thì em làm dc r nhưng TEN_TINH là "quảng nam" thì lại thấy nó chỉ yêu cầu 4 trường mà k yêu cầu trường TEN_TINH để em thêm điều kiện. vậy có cách nào để hiển tt thị thông tin là "quảng nam" k ạ dù k có trường TEN_TINH hay bắt buộc phải có thêm trường TEN_TINH vào query ms dc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top