Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

saturday

New Member
Hội viên mới
Tờ khai mẫu 01A/TNDN được em kê khai qua HTKK 3.1.6 như sau:

72Untitled2.jpg


Em muốn hỏi là:

- Cái mục 24, 25, 27, 28, 31 thì điền theo pháp luật thuế gì ạ?
- Cái mục 30 thì điền là 25% có đúng không ạ?

Em cảm ơn nhiều!
 
Sửa lần cuối:

saturday

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Help me help me anh chị các bạn ơi
 

Yang ju

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Bên bản đã phát sinh gì chưa? 21,22 thì bạn phải nhập la đúng rồi.
24,25 là bút toán bạn điều chỉnh tăng doanh thu hoặc chi phí nhưng thường but toán nay bạn điều chỉnh vào cuối năm còn giờ chỉ la quý II "Thuế TNDN tạm tính" thôi mà hk sao hết
27,28 thì khi có phát sinh miễn giảm hoặc số lỗ chuyển từ kỳ trước và lỗ của năm trước chuyển sang theo qui định
Làm quý thì đơn giản mà chỉ là tạm tính nên bạn ghi nhận doanh thu và chi phí la đc rồi.
 

vit kinju

Sống chậm lại
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

chỉ tiêu 21: bạn nhập tổng doanh thu quý (thể hiện trên hóa đơn bên b đã xuất ra, hóa đơn màu xanh)
chi tiêu 22: tổng chi phí hóa đơn mua vào+lương+cp thuê nhà+CP khấu hao+CP phân bổ CCDC..
Chỉ tiêu 28: nếu quý 2 này cty bạn lãi, quý trước hay năm trước cty bạn lỗ: thì quý 2 này chuyển số lỗ vào chỉ tiêu 28 đúng bằng số lãi
[31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng;
các chỉ tiêu 24, 25: bút toán điều chỉnh tăng giảm DT-CP
 

saturday

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Các bạn ơi, mình thì quý này là quý đầu tiên cty khai thuế TNDN.

Cả quý này cty mình chưa hoạt động kinh doanh, vì thế có phải là:

- Chỉ tiêu 21 ghi la 0 phải không các bạn?
- Chỉ tiêu 22 thì có được tính các chi phí như tiền:
+ lệ phí đăng ký kinh doanh: 200k
+ cấp con dấu: 50k
+ mua con dấu: 500k
+ công chứng 100 bản GCN ĐKDN: 900k (3k/bản)
+ Mua token khai thuế: 2.600k
+ Mua máy tính công ty: 4.000k
+ Mua điều hòa, trang thiết bị: 26.000k
+ Thuế môn bài: 1.000k
+ Bảng hiệu công ty: 800k
+ Tiền làm website: 2.600k
...
Trong số những chi phí trên thì có cái nào là hợp lý cái nào không hợp lý theo luật hả các bạn

- Còn các chỉ tiêu khác để trổng đúng không các bạn?
- Thuế TNDN hiện nay vẫn là 25% hay đã giảm xuống rồi các bạn? Cảm ơn các bạn nhiều(Trích dẫn dưới đây là em lấy trong Hướng dẫn của phần mềm HTKK 3.1.6 của TCT:)
Chỉ tiêu số [21] - Doanh thu phát sinh trong kỳ: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế, bao gồm các khoản doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Cụ thể là:

+ Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: là doanh thu thuần từ cung cấp hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu, doanh thu bán cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu tại chỗ).

+ Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản doanh thu thuần từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền bản quyền, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi từ bán ngoại tệ, lãi do chuyển nhượng vốn, hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

+ Thu nhập khác: là các khoản thu nhập ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế. Các khoản thu nhập khác bao gồm thu từ nhượng, bán, thanh lý tài sản, thu tiền phạt do các đối tác vi phạm hợp đồng, các khoản tiền thưởng từ khách hàng, quà biếu, quà tặng, các khoản thu nhập của năm trước chưa hạch toán vào thu nhập...

Chỉ tiêu số [22] – Chi phí phát sinh trong kỳ: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế, bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác. Chỉ tiêu này được xác định cụ thể như sau:

+ Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ được xác định để tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

+ Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí hoạt động tài chính trong kỳ tính thuế, bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, khoản lập và hoàn lập dự phòng, giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỉ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ.

+ Các khoản chi phí khác là những khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 

buibinh009

Em sẽ đến Ryan
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Tất cả các chi phí trên nếu có chứng từ đều hợp lý . Bạn có thể kê vào phần chi phí, riêng máy tính và máy điều Hòa đưa vào phân bổ nhé.chỉ tiêu 22 bao gồm Tk 623,641, 624,635,811
Chỉ tiêu 21 bao gồm tk 511,515,711.
Cứ thế mà làm nhé, Quan trọng Là cuối năm quyết toán thôi.
Chỉ tiêu 28 bạn làm như sau: nếu năm trứơc cty bạn lỗ thì số lỗ đó được chuyển sang chỉ tiêu 28 của quý I Tam tính, nếu quý II bạn lỗ tiếp thì số lỗ của quý 1 k được chuyển sang đâu bạn nhé. Nguyên tắc La bạn chỉ dc chuyển lỗ từ năm trứơc sang năm sau để tính thuế TNDN thôi.
 

saturday

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Tất cả các chi phí trên nếu có chứng từ đều hợp lý . Bạn có thể kê vào phần chi phí, riêng máy tính và máy điều Hòa đưa vào phân bổ nhé.chỉ tiêu 22 bao gồm Tk 623,641, 624,635,811
Chỉ tiêu 21 bao gồm tk 511,515,711.
Cứ thế mà làm nhé, Quan trọng Là cuối năm quyết toán thôi.
Chỉ tiêu 28 bạn làm như sau: nếu năm trứơc cty bạn lỗ thì số lỗ đó được chuyển sang chỉ tiêu 28 của quý I Tam tính, nếu quý II bạn lỗ tiếp thì số lỗ của quý 1 k được chuyển sang đâu bạn nhé. Nguyên tắc La bạn chỉ dc chuyển lỗ từ năm trứơc sang năm sau để tính thuế TNDN thôi.

Bạn ơi, thế các chi phí 22 của mình nếu có chứng từ thì là hợp lệ hả bạn? Nhưng có 1 điểm, ở phần chi phí đăng kỳ tên miền và xây dựng website, nhưng cái tên miền đó em không chứng minh được là tên miền dành cho công ty, mà chỉ là tên miền lập ra để hoạt động chung chung, độc lập và không mang tên hay thành phần cấu thành tên công ty, thì sau này có bị ai làm khó không ạ?

Mà công ty em mới thành lập 5/2013 thôi, vậy chỉ tiêu 28 như bạn nói thì có cần thiết kê khai không hay ghi nó theo mặc định là 0 ạ? Cảm ơn bạn nhé
 

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

mềnh cũng chưa làm gì cả hoho.k phải chưa làm mà chưa biết làm nên vẫn như thế hi
 

saturday

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Vẫn chưa ai giúp em về thắc mắc này à :-/ :

Bạn ơi, thế các chi phí 22 của mình nếu có chứng từ thì là hợp lệ hả bạn? Nhưng có 1 điểm, ở phần chi phí đăng kỳ tên miền và xây dựng website, nhưng cái tên miền đó em không chứng minh được là tên miền dành cho công ty, mà chỉ là tên miền lập ra để hoạt động chung chung, độc lập và không mang tên hay thành phần cấu thành tên công ty, thì sau này có bị ai làm khó không ạ?

Mà công ty em mới thành lập 5/2013 thôi, vậy chỉ tiêu 28 như bạn nói thì có cần thiết kê khai không hay ghi nó theo mặc định là 0 ạ? Cảm ơn bạn nhé
 

ducanhvietha

Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

chi phí phải hợp lệ em đưa vào chỉ tiêu 22. Đây cũng là tạm tính thôi mà em
 

nphuong_nt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Thuế TNDN sẽ được giảm nếu DN nhỏ có sử dụng nhiều CN (trên 100 cn) , 30% trên số mình phải nộp
 

oanhphuong27

Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Bạn ơi, thế các chi phí 22 của mình nếu có chứng từ thì là hợp lệ hả bạn? Nhưng có 1 điểm, ở phần chi phí đăng kỳ tên miền và xây dựng website, nhưng cái tên miền đó em không chứng minh được là tên miền dành cho công ty, mà chỉ là tên miền lập ra để hoạt động chung chung, độc lập và không mang tên hay thành phần cấu thành tên công ty, thì sau này có bị ai làm khó không ạ?

Mà công ty em mới thành lập 5/2013 thôi, vậy chỉ tiêu 28 như bạn nói thì có cần thiết kê khai không hay ghi nó theo mặc định là 0 ạ? Cảm ơn bạn nhé
Các chi phí bạn đưa ở trên nếu có hóa đơn chứng từ thì là chi phí hợp lý mà, tiền đăng ký tên miền và xây dựng website cũng vậy, có chứng từ tên cty là được. Chỉ tiêu 28 chưa có thì cứ để mặc định là 0. Thuế TNDN hiện nay vẫn là 25%, năm sau mức thuế mời giảm.
Mọi người xem có ai gì, chỉnh giùm mình luôn, cám ơn.
 

Yang ju

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Mình đồng ý zới pạn buidinh009
Chi phí ở 22 thì gồm 632,641,642,635,811. Trường hợp pạn đăng ký tên miền thì phải chứng minh là tên miền đó có phải sử dụng cho Cty bạn hay hk, bạn hk chứng minh đc mà bạn đưa vô chi phí thì sau này thuế hỏi pạn làm sao chứng minh được???
 
V

Vũ Thị Vẻ

Guest
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

khi bạn mua tên miền thì có hóa đơn chứng minh tên đó của cty bạn chứ, nếu có hoá đơn thì cho vào,
thuế TNDN tạm tính nên chỉ tạm tính chứ chưa chính xác hoàn toàn, bạn ko phải lo
 

Yang ju

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Theo mình ngĩ bạn khoan hãy đưa vào chi phí, khi nào bạn có chứng từ hợp lý chứng minh được công ty pạn sử dụng thì hãy kê khai. Bây giờ chỉ là tạm tính thôi mà, bạn vẫn có thể hạch toán điều chỉnh vào cuối năm
 
Sửa lần cuối:

saturday

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Em chưa hiểu lắm các bạn ạ? Tại sao lại là tạm tính thì chưa quan trọng gì? Thế nếu ghi gì cũng được (quan trọng là cuối năm quyết toán) thì cần sinh ra cái thủ tục TẠM TÍNH TNDN làm gì, đằng nào thì ai muốn ghi gì thì ghi mà ...
 

buibinh009

Em sẽ đến Ryan
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Bạn ơi, thế các chi phí 22 của mình nếu có chứng từ thì là hợp lệ hả bạn? Nhưng có 1 điểm, ở phần chi phí đăng kỳ tên miền và xây dựng website, nhưng cái tên miền đó em không chứng minh được là tên miền dành cho công ty, mà chỉ là tên miền lập ra để hoạt động chung chung, độc lập và không mang tên hay thành phần cấu thành tên công ty, thì sau này có bị ai làm khó không ạ?

Mà công ty em mới thành lập 5/2013 thôi, vậy chỉ tiêu 28 như bạn nói thì có cần thiết kê khai không hay ghi nó theo mặc định là 0 ạ? Cảm ơn bạn nhé
Công ty mới thành lập thì láy đâu ra LỖ là đưa vào chỉ tiêu 28 vậy Saturday. chỉ tiêu 28 để =0,
Cty mới thành lập không có doanh thu nào thì chỉ tiêu 21 =0
chỉ tiêu 22 kê hết các loại cp bạn nêu trên
riêng về website thì phải có hóa đơn chứ, ví dụ bên cty e đã có website rồi nhưng muốn duy trì tên miền thì phải đăng kí Domain, host, .... cái đó có hóa đơn đấy . thuộc cp hợp lí. Nói chung k có hóa đơn là loại ra.
 

Yang ju

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Nếu nói như bạn thì mình bó tay ùi saturday.
Sinh ra thuế TNDN tạm tính là trong 1 quý bạn làm chứng từ ok bạn quyết toán phần đó luôn, cuối năm nêu không có gì ngoài những chi phí hợp lý pạn đã khai thì tờ khai cuối năm cua pạn quá đơn giản nhưng thực tế nó đâu có đơn giản fai có cái nay cái kia, vd cái tên miền của pạn đó bạn chua chứng minh được nó thì tạm thời pạn lam như vậy còn có chứng từ rồi bạn phải bổ sung sau chứ.
Quyet toán cuối năm bạn phải điều chỉnh doanh thu và chi phí nếu có phát sinh chứ, pạn làm tới cuối năm thì bạn sẽ pít.
 

phamlien90

Member
Hội viên mới
Ðề: Em điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa ạ

Bên e cũng có trường hợp giống của bạn Saturday cũng có hóa đơn đầy đủ về việc đăng ký tên miền, gia hạn website... liên quan vì phục vụ cho việc kinh doanh của cty và có hđ chứng từ hợp lý. Bên mình vẫn cho vào tính chi phí hợp lý bình thường. Các a c diễn đàn cho e ý kiến được ko ah?hi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top