Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Dạ vâng, giờ em trình bày đầy đủ hơn và mong sự trợ giúp của các anh, các chị.
Download tại đây ah:http://www.4shared.com/file/EOZsr1pp/BCDTKKT.html

Em vào Queries để chạy lần lượt các query sau:
qryBCDTK_TN_Dau để lấy số dư đầu, em nhập 02/08/2010
qryBCDTK_TN_PS để lấy phát sinh từ ngày 02/08/2010 đế ngày 09/08/2010 (ngày này >= 02/08/2010, anh chị gõ ngày nào cũng được nhưng dữ liệu của em chỉ có đến 09/08/2010 thôi)
qryBCDTK_TN_Cuoi để em lấy số dư cuối
'____ Em chạy các query trên chỉ để là lấy số liệu đã có chứ em không cần tính toán gì cả và Số dư đầu (qryBCDTK_TN_Dau), Số dư cuối (qryBCDTK_TN_Cuoi) đã có rồi và em chỉ cần gộp phát sinh trong khoảng thời gian đó ______
Tiếp theo em chạy qryBCDTK_TN_In là để copy những gì đã có trong tblBCDTK_TuNgayDenNgay_Temp sang tblBCDTK_TuNgayDenNgay_Temp2.
Bước cuối cùng em mở qryInBaoBieu để xem kết quả.
Nếu như em làm như trên thì không có gì để bàn cãi nhưng giờ em muốn một nút nhấn đó là nút Tạo bảng cân đối tài khoản kế toán trên frmBCD để làm tất cả các việc trên.
Nhưng khi em chạy nút đó thì nhận được thông báo như sau: http://www.4shared.com/file/gqUo3VU4/Er_online.html


Vậy là em chịu thua rồi, xin anh chị giúp em chuyện này.
Em cảm ơn nhiều ạ!
 
Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Em thấy bài này được xem rất nhiều mà sao không thấy sự trợ giúp vậy diễn đàn ơi....
Anh Phatnq2002, anh Muontennguoi và các anh chị tiền bối ơi giúp đỡ em đi ạ
 
Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Hi em!
Trước hết chị hỏi sổ sách và BCĐKT của em thực hiện trên Excell hay trên phần mềm kế toán và loại nào? nếu trên excell em điền theo các chỉ tiêu nếu không cân đối tài sản và nguồn vốn em phải kiểm tra công nợ, thuế, lãi (lỗ) khi điền các chỉ tiêu đã đúng chưa?... nếu em làm trên phần mềm kế toán em phải xem các lệnh cộng của biểu mẫu đã đúng chưa? nếu chưa đúng thì em tự sửa nó sẽ ra số liệu cân đối.
Thế nha chúc em thành công. Bye

:tapta:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Hi em!
Trước hết chị hỏi sổ sách và BCĐKT của em thực hiện trên Excell hay trên phần mềm kế toán và loại nào? nếu trên excell em điền theo các chỉ tiêu nếu không cân đối tài sản và nguồn vốn em phải kiểm tra công nợ, thuế, lãi (lỗ) khi điền các chỉ tiêu đã đúng chưa?... nếu em làm trên phần mềm kế toán em phải xem các lệnh cộng của biểu mẫu đã đúng chưa? nếu chưa đúng thì em tự sửa nó sẽ ra số liệu cân đối.
Thế nha chúc em thành công. Bye

:tapta:

Ý của em không phải là Bảng cân đối tài khoản kế toán không cân mà là lập Bảng cân đối tài khoản kế toán từ ngày a đến ngày b trong Access.
Chị ơi, chị đọc lại từ đầu topic này nhé.
Em cảm ơn chị.
 
Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Chương trình báo lỗi do điều kiện query như [Forms]![frmBCD]![txtTN] ;
[Forms]![frmBCD]![txtDN]
Không dùng biến được thì mình dùng hàm vậy.

Bạn chữa cháy bằng cách sau. Tạo 1 module

Option Compare Database
Dim TuNgay As Date
Dim DenNgay As Date

Function G_TuNgay(ngay As Date)
TuNgay = ngay
End Function
Function R_TuNgay() As Date
R_TuNgay = TuNgay
End Function
Function G_DenNgay(ngay As Date)
DenNgay = ngay
End Function
Function R_DenNgay() As Date
R_DenNgay = DenNgay
End Function

Thêm dòng lệnh gọi hàm
Private Sub cmdTao_Click()

Call G_TuNgay(txtTN.Value)
Call G_DenNgay(txtDN.Value)


DoCmd.SetWarnings False
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TuNgayDenNgay_Xoa_Temp"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TuNgayDenNgay_Xoa_Temp2"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_Dau"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_PS"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_Cuoi"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_In"
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.OpenQuery ("qryInBaoBieu"), , acReadOnly
End Sub

Thay thế tất cả các cụm từ trong điều kiện query
[Forms]![frmBCD]![txtTN] = R_TuNgay()
[Forms]![frmBCD]![txtDN] = R_DenNgay()
 
Ðề: Em cần sự trợ giúp về Bảng cân đối tài khoản kế toán

Chương trình báo lỗi do điều kiện query như [Forms]![frmBCD]![txtTN] ;
[Forms]![frmBCD]![txtDN]
Không dùng biến được thì mình dùng hàm vậy.

Bạn chữa cháy bằng cách sau. Tạo 1 module

Option Compare Database
Dim TuNgay As Date
Dim DenNgay As Date

Function G_TuNgay(ngay As Date)
TuNgay = ngay
End Function
Function R_TuNgay() As Date
R_TuNgay = TuNgay
End Function
Function G_DenNgay(ngay As Date)
DenNgay = ngay
End Function
Function R_DenNgay() As Date
R_DenNgay = DenNgay
End Function

Thêm dòng lệnh gọi hàm
Private Sub cmdTao_Click()

Call G_TuNgay(txtTN.Value)
Call G_DenNgay(txtDN.Value)


DoCmd.SetWarnings False
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TuNgayDenNgay_Xoa_Temp"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TuNgayDenNgay_Xoa_Temp2"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_Dau"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_PS"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_Cuoi"
CurrentDb.Execute "qryBCDTK_TN_In"
DoCmd.SetWarnings True
DoCmd.OpenQuery ("qryInBaoBieu"), , acReadOnly
End Sub

Thay thế tất cả các cụm từ trong điều kiện query
[Forms]![frmBCD]![txtTN] = R_TuNgay()
[Forms]![frmBCD]![txtDN] = R_DenNgay()

Cảm ơn anh SocNau rất nhiều, nhờ anh mà đã làm được rồi ạ.
Cảm ơn anh!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top