Ebook Nghiệp vụ Thuế!

Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

image003.gif


image002.gif


Phiên bản: 2011-23


Cập nhật:

1.- Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC và Thông tư số 12/2011/TT-BTC;

2.- Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 của Tổng Cục Thuế Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế - Mẫu báo cáo được nhúng trong QĐ905/QĐ-TCT (Mẫu biểu quy trình hoàn thuế);

3.- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

4.- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành;

5.- Công văn số 9445/BTC-TCT ngày 20 tháng 7 năm 2011 Về việc điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu;

6.- Công văn số 2473/TCT-CS ngày 19 tháng 7 năm 2011 Về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính;

7.- Công văn số 2224/CT-AC ngày 10/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011;

8.- Thông tư 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành;


Hạ Long, 08/8/2011

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Link của Bác Đào Thụy HưngKính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

image003.gif


image002.gif


Nhằm chào mừng Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam 10/09/2011!, bác Đào Thuỵ Hưng đã cho ra Phiên bản: 2011-25


Cập nhật:

1.- Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

2.- Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (hiệu lực từ 01/01/2012);

3.- Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;

- Triển khai giảm 50% mức thuế khoán từ 1/8/2011;

- Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN (xem chi tiết công văn) từ 1/8/2011;

4.- Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường;

5.- Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC và Thông tư số 12/2011/TT-BTC;

6.- Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 của Tổng Cục Thuế Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế - (Mẫu biểu quy trình hoàn thuế);

7.- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

8.- Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành;Hạ Long, 09/2011

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Bản dành cho khối doanh nghiệp tại đây


Bản full tại đâyKính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

image003.gif


image002.gif


Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)​

Phiên bản: 2011-27​


Cập nhật:

1.- Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ;

2. - Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

3.- Thông tư 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập;

4.- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

5.- Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

6.- Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (hiệu lực từ 01/01/2012);

7.- Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/8/2011 triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;


- Triển khai giảm 50% mức thuế khoán từ 1/8/2011;
- Tạm chưa khấu trừ thuế TNCN (xem chi tiết công văn) từ 1/8/2011;

8.- Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường;
Quảng Ninh, 14/10/2011


Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Bản dành cho khối doanh nghiệp tại đây


Bản full tại đâyKính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

Bác kế toán già gân choi hỏi: Bản dành cho DN vào bản Full khác nhau thế nào?
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

image003.gif


image002.gif


Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)​

Phiên bản: 2011-31​


Cập nhật:

1.- Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

2.- Quy trình Quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-TCT ngày 13 /10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

3.- Quyết định số 1444 /QĐ-TCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Tổng Cục Thuế Về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế

4.- Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 ngày 2012);

5.- Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;

6.- Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế;

Quảng Ninh, 25/11/2011


Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Link 1 tại đây


Link 2 tại đâyKính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

image003.gif


image002.gif


Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)

Phiên bản: 2012-v3


"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.

Cập nhật:

1. Quyết định của Tổng cục Thuế số 1708/QĐ-TCT ngày 24/11/2011 V/v ban hành mẫu sổ và báo cáo thuế sử dụng đất nông nghiệp;

2. Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 3/12/2011 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

3. Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành ;

4. Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 20056 của Chính phủ;

5. Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành;

6. Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);

7. Công văn số 4794/TCT-QLN ngày 29 tháng 12 năm 2011 Về việc tính phạt chậm nộp nợ khó thu;

8. Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01/03/2012);

9. Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực từ 01/03/2012);

Quảng Ninh,01/02/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 35.88MB

Download bản dành cho doanh nghiệp tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 25.14MB


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản: 2012.v2
Phiên bản này do bác Đào Thuỵ Hưng gởi liền kề sau 1 ngày của phiên bản 2012.v1 nên tôi không úp load lên.

Các bạn cần có thể Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 94.4MB


Cập nhật:

1.- Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phis, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 20056 của Chính phủ;

2.- Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành;

3.- Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);

4.- Công văn số 4794/TCT-QLN ngày 29 tháng 12 năm 2011 Về việc tính phạt chậm nộp nợ khó thu;

5.- Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế do Bộ Tài chính ban hành;

6.- Thông tư 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Tài chính ban hành;

7.- Thông tư 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Bộ Tài chính ban hành;

8.- Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01/03/2012);

9.- Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực từ 01/03/2012);


Quảng Ninh, 06/01/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh​


Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

New ---->
Cập nhật Ebook-Thuế Phiên bản: 2012-v4.
06/02/2012

"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.

Phiền các bạn có quan tâm Xem tại đây: Ebook - Nghi?p v? thu? Phi�n b?n 2012 | C�m ?n qu� v? ?� gh� th?m trang blog L� Minh Tr�

Chúc tất cả các bạn, ngày mới công tác vui vẻ, an lành, luôn hạnh phúc cùng bên người thân thương.

Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Link download của bác Đào Thụy Hưng:
Thân
 
Ðề: Ebook Nghiệp vụ Thuế!

Thanks chủ top
jo mới bít cái topic này
 
Anh chị ơi, Anh chị nào có tài liệu hay về nghiệp vụ kế toán thuế có thể giới thiệu hoặc cho em xin file mềm thì càng tốt ạ! em chân thành cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top