EBITDAR - Chi phí thuê (Chi phí tái cơ cấu)

ancathegioi

New Member
Hội viên mới
Hi các anh chị,

Mình là người mới, mong được giúp đỡ a.
Mình đang xem về chỉ tiêu EBITDAR với công thức như sau:
EBITDAR = Lợi nhuận sau thuế + Thuế + Lãi vay + Khấu hao và hao mòn + Thuê hoạt động (Chi phí tái cơ cấu - Chi phí thuê)

Mình có câu hỏi là Chi phí Tái cơ cấu (Chi phí thuê), có thể tìm đc ở đâu trong báo cáo tài chính?
Ví dụ báo cáo tài chính ở đây:

Xin cảm ơn nhiều
Binh :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top