Đưa vào các chứng từ nào ạ. Giúp e với ạ

Khánh Lyy

New Member
Hội viên mới
ĐƯA VÀO CÁC CHỨNG TỪ NÀO Ạ
 • Ngày 15/01 nhận ủy thác XK gỗ thanh cho công ty Shyang Shing, trị giá 150.000USD. Hoa đồng ủy thác 3%, thuế XK phải nộp 1%, thuế GTGT của hàng hóa ủy thác XK 10%. Đã hoàn thành thủ tục giao hàng và nộp thuế XK bằng tiền gửi ngân hàng VNĐ.
 • - Tỷ giá mua ngoại tệ 23.900VND/USD
 • - Tỷ giá bán ngoại tệ 23.980VNĐ/USD
 • Nhận được bên giao ủy thác để nộp hộ các khoản thuế và chi phí :
 • Nợ TK 112 :5.250
 • Có TK 338: 35.250
 • Nộp hộ thuế XK :
 • Nợ TK 338/Có TK112 : 35.250
 • Số tiền hàng phải thu về XK hàng nhận ủy thác :
 • Nợ TK 138/Có TK 338 : 3.585.000
 • Căn cứ vào HĐGTGT lập hoa hồng ủy thác được hưởng, ghi giảm trừ khoản phải trả cho bên ủy thác:
 • Nợ TK 3388 : 118.305
 • Có TK 511: 107.550
 • Có TK 3331 : 10.755
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top