DN chi hỗ trợ cho 1 chổ chức có được coi là chi phí hợp lý ?

Achuuuuuu

New Member
Hội viên mới
Công ty e là Chủ đầu tư
Hàng tháng có chi hỗ trợ phí QLVH tòa nhà cho Ban quản trị tòa nhà
Như vậy chi phí này có được coi là chi phí hợp lý khi quyết toán với thuế không? Vì e thấy KTT cũ đang hạch toán khoản này vào 154 và e thấy chưa hợp lý,.
Chứng từ thanh toán: chỉ có Quyết định hỗ trợ và công văn hỗ trợ và không cso hóa đơn xuất từ phía Ban quản trị
Mong các anh chị tư vấn và hỗ trợ e về chủ đề này
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top