Định khoản

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Số dư đầu kỳ một số tài khoản, tháng 1/N tại công ty TM ABC như sau:
- TK 131: 30.000.000đ (Trong đó: 131A: 10.000.000đ, 131B: 20.000.000đ)
- TK 331: 50.000.000đ (Trong đó: 331C: 30.000.000đ, 331D: 20.000.000đ)
Trong tháng 1 có các nghiệp vụ kinh tế tế phát sinh như sau:
1. Mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền cho người bán C, giá mua trên hóa đơn GTGT là 5.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 10%. Hàng nhập kho đủ.
2. Chuyển TGNH thanh toán toàn bộ số nợ đầu tháng cho người bán C, đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng.
3. Xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng B, giá bán chưa thuế GTGT là 15.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 10%, tiền hàng chưa thu, giá vốn hàng hóa xuất kho là 10.000.000đ.
4. Nhận đựơc giấy báo Có của ngân hàng đã thu được tiền nợ của khách hàng A: 10.000.000đ.
5. Khách hàng B trả nợ bằng tiền mặt 20.000.000đ.
6. Mua một số CCDC của người bán C, tiền hàng chưa thanh toán, giá mua chưa thuế GTGT là 10.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 5%, hàng nhập kho đủ.
7. Khách hàng B ứng trước tiền hàng cho công ty 10.000.000đ = TM.
 
Ðề: Định khoản

NV1: N156:5000/N133:500/C331(C):5500
NV2:N331(C)/C112:30000
NV3:N632/C156:10000
-----N131(B):16500/C511:15000/C33311:1500
NV4:N112/C131(A):10000
NV5:N111/C131(B):20000
NV6:N153:10000/N133:1000/C331(C)11000
NV7:N111/C131(B):10000
----lần sau mấy NV này bạn phải tự làm rồi post lên nhờ mọi người giải nha...
 
Ðề: Định khoản

cty mình từ đầu năm đến giờ chỉ có thuế đầu vào.
Vì cty mới nên chưa có bán ra.
Tháng rồi điều chỉnh thuế VAT loại trừ một khoản thuế của 2 tờ hoá đơn vì xuất cùng ngày mà không chuyển khoản.
Vậy giờ hạch toán như thế nào cả nhà cho xin ý kiến.
Xin cảm ơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top