ĐỊNH KHOẢN HTK, kiểm thiếu

lien_ly_a1

New Member
Hội viên mới
Tại doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, Tính GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng phát sinh nghiệp vụ:

1. ngày 3/11 mua 200 đơn vị hàng B.giá mua chưa thuế 1800/ đơn vị, thuế GTGT 10%.hàng nhập kho đầy đủ, tiền hàng chưa thanh toán ,chiết khấu thương mại được hưởng 2%

2. ngày 10/11mua 8500 đơn vị hàng C
- giá mua chưa thuế 64/ đơn vị
- bao bì tính giá riêng 2720
- thuế GTGT 10%
Tiền hàng đã trả bằng tiền vay ngân hàng.số hàng trên xử lý
+ ½ gửi bán thẳng cho công ty K1 , giá bán chưa thuế 72/ đơn vị, thuế GTGT 10%.chi phí vận chuyển trả thay công ty K1 560 bằng tiền mặt.
+ ½ nhập kho phát hiện thiếu 30kg hàng, bắt cán bộ thu mua bồi thường theo giá thanh toán với người bán.

3.ngày16/11 dùng TGNH trả nợ tiền mua hàng 3/11.biết chiết khấu được hưởng do trả sớm là 1%

4.ngày 18/11 nhận được giấy báo của công ty K1 cho biết khi kiểm nhận phát hiện 250kg hàng C sai hợp đồng, từ chối và trả lại.K1 chấp nhận thanh toán theo số hàng đúng hợp đồng

CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA
 

8hoangthe8

New Member
Hội viên mới
Ðề: ĐỊNH KHOẢN HTK, kiểm thiếu

Các bạn tham khảo nha
1. Nợ 156 200 x 1800
Nợ 133 200 x 1800 x 10%
có 331 all
Nợ 331 all x 2%
có 156 all x 2%
2.
3. Nợ 331 all
có 112 all - ( all x 1%)
có 515 all x 1%
4.
 

trungphuong

New Member
Hội viên mới
Ðề: ĐỊNH KHOẢN HTK, kiểm thiếu

1. ngày 3/11 mua 200 đơn vị hàng B.giá mua chưa thuế 1800/ đơn vị, thuế GTGT 10%.hàng nhập kho đầy đủ, tiền hàng chưa thanh toán ,chiết khấu thương mại được hưởng 2%.

N 156: 200 x 1800 x 98%
N 133: 200 x 180 x 98%
C 331: 200x 1980 x 98%

2. ngày 10/11mua 8500 đơn vị hàng C
- giá mua chưa thuế 64/ đơn vị
- bao bì tính giá riêng 2720
- thuế GTGT 10%
Tiền hàng đã trả bằng tiền vay ngân hàng.số hàng trên xử lý
+ ½ gửi bán thẳng cho công ty K1 , giá bán chưa thuế 72/ đơn vị, thuế GTGT 10%.chi phí vận chuyển trả thay công ty K1 560 bằng tiền mặt.
+ ½ nhập kho phát hiện thiếu 30kg hàng, bắt cán bộ thu mua bồi thường theo giá thanh toán với người bán.


-Gửi bán trực tiếp hàng cho K
N 157 : (8500/2) x64
N 133 : (8500/2) x 6,4
C 331 : (8500/2) x 64 x 110%

N 6412 : 560
C 111 : 560

Nhập kho
N 156 : (8500/2 -30)x 64
N 133 : (8500/2 - 30) x 6.4
N 334 : 30 x (64 x 110%)
C 331 : (8500/2) x 64 x 110%

Chi phí bao bì
N 6412 : 2720
C 331

3.ngày16/11 dùng TGNH trả nợ tiền mua hàng 3/11.biết chiết khấu được hưởng do trả sớm là 1%.

N 331 : (200x 1980 x 98%)
C 112: (200x 1980 x 98%) x 99%
C 515: (200x 1980 x 98%) x 1%


4.ngày 18/11 nhận được giấy báo của công ty K1 cho biết khi kiểm nhận phát hiện 250kg hàng C sai hợp đồng, từ chối và trả lại.K1 chấp nhận thanh toán theo số hàng đúng hợp đồng.

Nhập kho lại 250kg
N 156 : 250 x 64
C 157:

Giá vốn
N 632 : (8500/2 -250) x64
C 157:

N 131 : (8500/2 -250) x72 x 110%
C 511 : (8500/2-250) x72
C 3331 : (8500/2-250) x 7,2
 
Sửa lần cuối:

heomap16989

New Member
Hội viên mới
Ðề: ĐỊNH KHOẢN HTK, kiểm thiếu

Cho mình hỏi một chút theo nghiệp vụ ngày 10/11 thì bạn hạch tóan bao bì vào đâu?
Khi mình gửi bán và nhập kho cũng vẫn phải tính phần bao bì vào chứ?
 

trungphuong

New Member
Hội viên mới
Ðề: ĐỊNH KHOẢN HTK, kiểm thiếu

Mình quên mất, bổ sung nghiệp vụ tính bao bì
N 6412 : 2720
C 331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top