Điều chỉnh sai sót

Gianghaui

New Member
Hội viên mới
Mọi người giúp em điều chỉnh những sai sót này với ạ
1. Tháng 1/N kế toán công ty đã ghi sổ trùng lặp 2 lần bút toán giá vốn của nghiệp vụ bán hàng hóa cho công ty B, giá vốn xuất kho là 200 triệu
2.
Ngày 17/8/N, công ty mua 1 TSCĐ sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp với nguyên giá mua là 600 triệu, đã thanh toán bằng chuyển khoản, thời gian sử dụng ước tính là 5 năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng cho tài sản, tuy nhiên kế toán quên chưa trích khấu hao cho tài sản này ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top