Điều chỉnh Hóa đơn điện tử

thanhdat9x9x

New Member
Hội viên mới
Do đặc thù ngành nghề Công ty mình muốn lập hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá trị hóa đơn ban đầu trên cùng 1 hóa đơn điều chỉnh chứ không phải do hóa đơn ban đâu bị sai sót. Vì vậy, mình muốn hỏi việc công ty mình lập hóa đơn điều chỉnh đồng thời tăng, giảm trên cùng 1 hóa đơn như vậy có phù hợp công văn 1647 và tuân thủ quy định về Hóa đơn không.
Rất mong nhận được phản hồi sớm
 
Do đặc thù ngành nghề Công ty mình muốn lập hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá trị hóa đơn ban đầu trên cùng 1 hóa đơn điều chỉnh chứ không phải do hóa đơn ban đâu bị sai sót. Vì vậy, mình muốn hỏi việc công ty mình lập hóa đơn điều chỉnh đồng thời tăng, giảm trên cùng 1 hóa đơn như vậy có phù hợp công văn 1647 và tuân thủ quy định về Hóa đơn không.
Rất mong nhận được phản hồi sớm
cái này bạn làm công văn lên cơ quan thuế quản lý nha. Tham khảo bài viết ở đây nè:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top