Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

tieuluong001

New Member
Hội viên mới
Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
em vào HTKK từng tháng chọn mục tờ khai bổ sung vào diều chỉnh giảm thuế GTGT và qua sheet KHBS giải trình lý do điều chỉnh rồi in ra gởi là ok, còn chênh lệch làm giảm thuế ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng mới nhất là xong.
phần mềm em hạch toán xoá bỏ (hạch toán ngược lại) là xong
 

Love You

Đa tình nhất DKT,
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
Những hóa đơn đầu ra Quý 1/2014 bây giờ hủy thì vào Báo cáo thuế Quý 1 chọn Bổ sung. Sau đó nhập lại với số liệu đúng (số đã loại những hóa đơn hủy)

Trên PM kế toán có thể mở lại các bút toán cũ xóa dòng thuế đi. Nều PM không có sửa bút toán cũ thì hạch toán các bút toán điều chỉnh.

Ví dụ:
Quý 1 hạch toán:
Nợ 152, 156, 64x, ...
Nợ 1331
Có 331

Cuối quý 1 kết chuyển:
Nợ 3331
Có 1331
Thì tại quý 2 hạch toán:
Nợ 3331
Có 133
Và giảm công nợ
Nợ 331
Có 1331
 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
Hướng giải quyết theo quy định của luật thuế là các hoá đơn đã lỡ xuất với thuế suất GTGT 5% thì tháng này xuất hoá đơn điều chỉnh giảm phần VAT của các hoá đơn đã xuất, bên mua và bên bán căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh để kê khai.
Về phần hạch toán thì căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh hạch toán bút toán giảm VAT
N33311
C111,112,131

Khi đó số tiền thuế đã nộp cho T1/2014 xem như là nộp dư và treo bên nợ của TK33311.
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi! Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
I. Xử lý hóa đơn và tiền thuế GTGT:
Trường hợp trong tháng 01/2014 khi bán các mặt hàng nêu trên (trừ cám) cho doanh nghiệp, hợp tác xã và Công ty đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì Công ty và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Cách lập hóa đơn và kê khai điều chỉnh thuế như sau:

+
Cách lập hóa đơn điều chỉnh:
Tại chỉ tiêu: tên hàng hóa dịch vụ: Ghi điều chỉnh giảm thuế suất, tiền thuế GTGT và tổng cộng tiền thanh toán của hóa đơn số ….., ngày … tháng …. năm …., Ký hiệu… Các chỉ tiêu khác: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng: không ghi gạch bỏ. Chỉ tiêu thuế suất thuế GTGT: ghi 5%, tiền thuế GTGT: ghi số tiền thuế GTGT điều chỉnh giảm. Chỉ tiêu tổng cộng tiền thanh toán: ghi số tiền thuế GTGT điều chỉnh giảm (bằng chỉ tiêu tiền thuế GTGT).

+ Cách kê khai thuế đối với các hóa đơn điều chỉnh:
Trong kỳ kê khai thuế hiện tại trên phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 tại dòng “3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%” Công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh (ghi giá trị âm tại cột thuế GTGT). Căn cứ hóa đơn điều chỉnh Công ty hoàn trả tiền thuế GTGT lại cho khách hàng.

II. Trên Smart Pro điều chỉnh giảm công nợ phải thu của khách hàng trên PKT:
- Nếu khách hàng chưa trả tiền:
Nợ TK 3331
Có TK 131 (Chọn đúng ĐTPN)
- Nếu khách hàng đã trả hết tiền lúc này cần phải bù trừ hoặc trích trả lại số tiền tương ứng 5% thuế GTGT
Xuất trả lại tiền trên PC
Nợ TK 3388
Có TK 111, 112 Đồng thời vào PKT hạch toán giảm thuế (lưu ý điền số hóa đơn, ngày hóa đơn liên quan nhưng tại ô loại thuế để dấu X )
Nợ TK 3331
Có TK 3388
Hướng dẫn trên đây là hoàn toàn có căn cứ bạn yên tâm làm theo nếu có vướng mắc về nghiệp vụ hay Smart Pro vui lòng liên hệ để được hỗ trợ thêm!
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Moi nguoi oi giup minh voi!

Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam bien ban dieu chinh giam thue VAt 5% cho tac ca cty do roi. So tien thue VAT Qui 1 minh cung da nop cho nha nuoc roi. Moi ng giup minh qui 2 minh se dieu chinh vao HTKK ntn, va dieu chinh nhu the nao tren phan mem Smart Pro, minh chua bao gio hach toan dieu chinh giam ca! Mong moi nguoi giup do! Cam on moi nguoi nhiu!
Ô, bạn này cùng làm PM Smart Pro giống mình. Cũng làm bên mua bán hải sản. Bên mình còn xuất khẩu nữa.:pangcheo::pangcheo::pangcheo:
 

Thuyntu

New Member
Hội viên mới
Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

Linh_suchuoi: Hóa đơn điều chỉnh đó mình kê khai thế nào trên HTKK ạ?
VD: năm 2013 bên em ghi sai thuế suất thuế GTGT, qua tháng 03/2014 bên em xuất HĐ điều chỉnh, thì HĐ điều chỉnh đó ghi trên bảng kê bán ra của thang 03/2014 , hay là mình khai bổ sung của những tháng mà ghi sai rồi dựa vaò KBS minh ghi vào điều chỉnh 37.38 trên tờ khai tháng 03/2014
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top