Đăng ký người phụ thuộc

bingbongscorpion

New Member
Hội viên mới
Công ty mình có một chị nhân viên đăng ký 2 người phụ thuộc từ năm 2009 (cái hồi nộp hồ sơ trực tiếp lên thuế), sau đó tới năm 2014 thuế có thông báo đăng ký lại người phụ thuộc qua mạng. Lúc trả kết quả về thì 2 người phụ thuộc này bị ghi là cấp mã không thành công do đã có mã số thuế. Tại hồi đó không biết thế nào nên đã không đăng ký lại cho nhân viên. Nay bên thuế gửi xuống là chị này không có người phụ thuộc. Mình gọi lên thuế mấy ngày này không được. Có ai gặp trường hợp này chưa cho mình xin ý kiến
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Công ty mình có một chị nhân viên đăng ký 2 người phụ thuộc từ năm 2009 (cái hồi nộp hồ sơ trực tiếp lên thuế), sau đó tới năm 2014 thuế có thông báo đăng ký lại người phụ thuộc qua mạng. Lúc trả kết quả về thì 2 người phụ thuộc này bị ghi là cấp mã không thành công do đã có mã số thuế. Tại hồi đó không biết thế nào nên đã không đăng ký lại cho nhân viên. Nay bên thuế gửi xuống là chị này không có người phụ thuộc. Mình gọi lên thuế mấy ngày này không được. Có ai gặp trường hợp này chưa cho mình xin ý kiến
Trường hợp này bạn phải liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để giải quyết nhe. Vì bạn đăng ký không thành công có nghĩa là chưa đăng ký.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top