đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

dungac789

Member
Hội viên mới
Tình hình là như em biết thì theo luật thuế GTGT mới thì doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm dưới 1 tỷ thì phải tính thuế theo PP trực tiếp, daonh nghiệp nào muốn theo phương pháp khấu trừ thì phải làm đơn gửi lên chi cục thuế. Vậy cả nhà cho e hỏi là đã ai đi nộp đơn đăng ký phương pháp thuế GTGT mẫu 06/GTGT chưa a.
Chỉcaanfn điền theo đơn rồi mang lên chi cục thuế nộp hay có cần them giấy tờ j không ạ
 

thelastleaf

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Tình hình là như em biết thì theo luật thuế GTGT mới thì doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm dưới 1 tỷ thì phải tính thuế theo PP trực tiếp, daonh nghiệp nào muốn theo phương pháp khấu trừ thì phải làm đơn gửi lên chi cục thuế. Vậy cả nhà cho e hỏi là đã ai đi nộp đơn đăng ký phương pháp thuế GTGT mẫu 06/GTGT chưa a.
Chỉcaanfn điền theo đơn rồi mang lên chi cục thuế nộp hay có cần them giấy tờ j không ạ

Mình cũng đang hóng vụ này, thấy bảo hạn nộp là 20/12 mà chưa thấy thông báo j
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Nộp mình Mẫu số: 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính) thôi bạn ơi.
 

lily_nguyen

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

bên mình cũng chưa thấy thông báo j của thuế. < 1t tỷ là làm theo pp trực tiếp ah Nhím Xù TH ơi.
 

carrots

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Theo tớ đọc ở khoản 7 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/13 về phương pháp khai thuế giá trị gia tăng nêu:
"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ."

Theo đó, nếu doanh nghiệp bạn đang áp dụng phương pháp khấu trừ thì bạn vẫn tiếp tục áp dụng khấu trừ mà ko phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan thuế (Dù doanh thu của DN bạn có nhỏ hơn 1 tỷ hay không). Còn nếu bạn đang áp dụng phương pháp khấu trừ mà muốn chuyển sang trực tiếp thì phải đăng ký theo mẫu 06/GTGT.
 

teddytran

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Theo tớ đọc ở khoản 7 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/13 về phương pháp khai thuế giá trị gia tăng nêu:
"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ."

Theo đó, nếu doanh nghiệp bạn đang áp dụng phương pháp khấu trừ thì bạn vẫn tiếp tục áp dụng khấu trừ mà ko phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan thuế (Dù doanh thu của DN bạn có nhỏ hơn 1 tỷ hay không). Còn nếu bạn đang áp dụng phương pháp khấu trừ mà muốn chuyển sang trực tiếp thì phải đăng ký theo mẫu 06/GTGT.
Nếu như theo bạn nói thì bên mình cũng đang áp dụng theo PP khấu trừ, Dthu dưới 2 tỷ thì mình không cần phải làm thông báo lên Chi Cục thuế nữa đúng không ạh. Vẫn tiếp tục áp dụng PP Khấu trừ ạk?? Với lại nếu như đang hạch tóan theo QĐ 48 thì sang năm 2014 vẫn làm theo QĐ 48 thế có cần phải làm thông báo lên không hay là không và vẫn làm QĐ 48 bình thường ạk??
 

carrots

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Oái. Mình đọc chưa kỹ rồi. sorry bạn. quên mất cái dòng dưới:
"Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này."

Khoản 2 điều 10 luật thuế GTGT hợp nhất "2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:
a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;
b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh."

Hì. Nghĩa là phải nộp tờ khai theo mẫu 06/GTGT. Sorry...
 

hoangmai845

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

"1-Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
2-Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ."


Theo mình hiểu như thế này,không biết đúng không.
Mục 1: -Người nộp thuế - ở đây bao gồm cả hộ cá thể và doanh nghiệp đang thực hiện PP trực tiếp nếu DT từ 1 tỷ trở lên thì bắt buộc phải dùng PP khấu trừ và kê khai.
-Trường hợp doanh nghiệp có DT < 1 tỷ đang dùng PP khấu trừ nếu có nhu cầu chuyển sang PP trực tiếp thì phải kê khai.

Mục 2: Người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng tự nguyện theo PP khấu trừ cũng bắt buộc kê khai
 
Sửa lần cuối:

thelastleaf

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Đã có ai điền mẫu 06 chưa ạ, cho em nghía qua với :)
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Đã có ai điền mẫu 06 chưa ạ, cho em nghía qua với :)

Nghía đi, tớ ngóng được đấy!!!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Kính gửi: ..........................................................................................................

Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ……………

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi đang trên đà phát triển và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được tiếp tục áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2014

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:....... Ngày … tháng … năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 

ulshenara4

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Mình mới làm mẫu 06 xong nè
 

Đính kèm

  • Mau-so-06-GTGT.doc
    32 KB · Lượt xem: 774

loveyou1103

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

cty mình doanh thu dưới 1 tỷ và đang làm theo phương pháp khấu trừ.Năm 2014 mình vẫn muốn làm thep pp khấu trừ thì có pải làm mẫu 06 ko?
 

heoconiuiu

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

thế thì bạn phải nộp mẫu 06 cho cơ quan thuế b nhé!
cty mình doanh thu dưới 1 tỷ và đang làm theo phương pháp khấu trừ.Năm 2014 mình vẫn muốn làm thep pp khấu trừ thì có pải làm mẫu 06 ko?
 

MsTram_PCO

New Member
Hội viên mới
Em được chị quản lý thuế tư vấn làm: mẫu 06 - GTGT, và mẫu 08 - tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng kí thuế (theo thông tư 156), ko biết các A/c như thế nào.
 

tulipviet

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

mình cg đc gửi mail về cái thông tư 156 nhưng mà cty mình thành lập tháng 2 năm 2013 thì có phải nộp mẫu 06 ko nhỉ và mâu 08 những 21 chỉ tiêu mình điềm hết hay chỉ những chỉ tiêu nào thay đổi mới điền. híc
 

eragon85

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Trên 1 tỷ có phải nộp gì ko các bạn
Thấy mọi ng bàn tán xôn xao, mà thuế ở đây chả ý kiến gì, im ỉm mới lo ~~
 

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

ình mình hỏi thêm là có nộp qua mạng được không hay pải lên chi cục nôp thế nhỉ ,
 

nguyenduc412

Member
Hội viên mới
Ðề: Re: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Em được chị quản lý thuế tư vấn làm: mẫu 06 - GTGT, và mẫu 08 - tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng kí thuế (theo thông tư 156), ko biết các A/c như thế nào.

Chắc ở đâu cũng vậy thôi, bởi vì mẫu 06-GTGT dùng để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, còn mẫu 08- MST dùng để bổ sung thêm thông tin các tài khoản ngân hàng. theo thông tư 156. :)
 

cobeedhv

New Member
Hội viên mới
Ðề: đã ai nôp jt ờ đăng ký phương pháp tính thuế theo luật thuế gtgt mới chưa ạ?

Công ty Mình thành lập từ tháng 06/2013 có doanh thu 1 tháng 100 triệu. Nhưng cả năm 2013 không được 1 tỷ vậy bên mình có phải làm mẫu 06 gửi lên cơ quan thuế không nhỉ. Nêú mà tính năm 2014 thì cty mình sẽ có doanh thu trên 1 tỷ . Vì 100 triệu/ tháng mà => 12 tháng thì sẽ 1 tỷ 2 rồi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top