CV3660 /CT-TTHT ngày 13/05/09 của cục thuế TP.HCM về Một số quy định trong quản lý & sử dụng hóa đơn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
Hội viên mới
Ngày 13 tháng 05 năm 2009 cục thuế TP.HCM ra CV3660/CT-HTTT hướng dẫn 10 điểm về quản lý và sử dụng hóa đơn, các bạn download về tham khảo nhé!! :keomat:

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

1)CÁC LOẠI HOÁ ĐƠN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
...........
2)ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
...........
3)THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN
...........
4)HOÁ ĐƠN HỢP PHÁP
...........
5)SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
...........
6)BÁO CÁO MẤT HOÁ ĐƠN
...........
7)BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN, THANH QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
...........
8)LƯU TRỮ BẢO QUẢN HOÁ ĐƠN
...........
9)HOÁ ĐƠN ĐƯỢC COI LÀ KHÔNG HỢP PHÁP
...........
10)CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM
...........
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top