CV17716/BTC-TCT ngày 27/12/2011 của BTC hướng dẫn một số vướng mắc về 153

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
4. Về tiêu thức “dấu” trên hoá đơn và số liên của hoá đơn
- Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, điểm h khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Nội dung bắt buộc trên hoá đơn có “dấu của người bán (nếu có)”.
Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoá đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc.
Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hoá đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.
 

Đính kèm

  • 137168_CV_17716_BTC_TCT_ngay_27_12_2010.doc
    53 KB · Lượt xem: 489

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top