CV Xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Dragon489

Member
Hội viên mới
Công văn số 38/TCT-CS ngày 07/01/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí.

Tại khoản 5, Điều 14 và Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có quy định:5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán chúng từ :a) Phạt tiền 500. 000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;b) Phạt tiền 200. 000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;c) Đối với hành vi cho, bán chứng từ :- Trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy định tại điểm d khoản 3Điều này;- Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này;d) Mức phạt đối với các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này tối đa là 50. 000. 000 đồng, riêng trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng áp dụng mức phạt tối đa theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều này.6. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5 Điều này còn có thể bị xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 2Điều 8 Nghị định này.7. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính quy định tại các điểm b, c, d, đ, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5 Điều này còn bị áp dụng một hoặc những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 8 Nghị định này. ''Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Đơn vị làm mất liên 2 biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá, chưa sử dụng thì bị phạt theo quy định tại tiết a, khoản 5, Điều, 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Trường hợp nếu trong quá trình điều tra, xác minh phát hiện có hành vi cho, bán chứng từ thì xử phạt theo điểm c, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi cho, bán chứng từ còn bị xử phạt bổ sung và bị buộc áp dụng một trong những biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top