CV Cục Thuế TP.HCM - V/v sử dụng hóa đơn của đơn vị hành chính sự nghiệp

cayman

Banned
Thành viên BQT
Hội viên mới
Số văn bản: 1860 /CT-TTHT
Ngày ban hành: 26-02-2007
Ngày hiệu lực: 07-03-2007


Kính gởi : Viện Y học dân tộc


Trả lời văn bản số 17/CV-VYDHDT ngày 08/01/2007 của Viện về việc kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau :
- Căn cứ Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và các Nghị định, Thông tư hiện hành hướng dẫn về thuế GTGT , thuế TNDN
- Căn cứ văn bản số 1668/TCT-DNNN ngày 10/05/2006 của Tổng Cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN của các đơn vị hành chính sự nghiệp
Trường hợp Viện y học dân tộc có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ , nhưng không hạch tóan và xác định được riêng chi phí, căn cứ theo hướng dẫn của Cục Thuế tại văn bản số 5451/CT-TTHT ngày 07/06/2006, đã đăng ký nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định căn cứ vào tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu và theo tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu từ ngày 01/01/2007; thì về nguyên tắc trong tháng 01 năm 2007 Viện phải làm thủ tục thanh hủy hóa đơn GTGT, mua hóa đơn bán hàng và không được sử dụng hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng . Nhưng do không biết , trong tháng 01/2007 Viện vẫn sử dụng hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng, thì đề nghị Viện phải có văn bản đăng ký nộp thuế GTGT căn cứ vào tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu và thuế suất thuế GTGT từ tháng 2/2007, và sử dụng hóa đơn bán hàng để lập cho khách hàng.
Cục Thuế trả lời Viện để biết và thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP- Phòng Tuyên Truyền- Hỗ trợ hoặc Phòng DNNN số 2 để được hướng dẫn thêm./.
KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đình Tấn (đã ký)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top