CV của Tổng cục Thuế số 599/TCT-PCCS ngày 01/02/2007 - Xử phạt mất hoá đơn

cayman

Banned
Thành viên BQT
Hội viên mới
Công văn của Tổng cục Thuế số 599/TCT-PCCS ngày 01 tháng 02 năm 2007 về việc Xử phạt hành vi làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị hướng dẫn về việc xử phạt làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng, Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì thời điểm tính thời hạn lưu trữ hoá đơn được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xử phạt đối với việc làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng như sau:

- Nếu thời điểm làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng là trong năm hiện hành thì bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

- Nếu thời điểm mất hoá đơn là từ khi hoá đơn đã được đưa vào lưu trữ (thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm) thì bị xử phạt đối với hành vi vi phạm về lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Ví dụ: Doanh nghiệp làm mất liên 1, liên 3 của hoá đơn ký hiệu AA/2005 số 0025 đã sử dụng trong tháng 5/2005 thì bị xử phạt đối với hành vi làm mất liên 1, liên 3 hoá đơn đã sử dụng như sau:

+ Nếu thời điểm làm mất hoá đơn là trong năm 2005 (từ ngày sử dụng đến hết 31/12/2005) thì bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Nếu thời điểm làm mất hoá đơn từ 01/01/2006 trở đi (hoá đơn đã được đưa vào lưu trữ) thì bị xử phạt đối với hành vi vi phạm về lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Tổng cục Thuế - Phạm Duy Khương
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top