CV của Cục Thuế TP : dòng tổng cộng trên hóa đơn bị sai

cayman

Banned
Thành viên BQT
Hội viên mới
Số văn bản: 1855 /CT-TTHT
Ngày ban hành: 26-02-2007
Ngày hiệu lực: 07-03-2007


Kính gởi : Siêu thị Sài Gòn
Đ/chỉ : 34 đường Ba tháng Hai , P.12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 02 CV/STSG ngày 04/01/2007 của Siêu thị về việc đề nghị giải đáp về chính sách thuế ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau :
- Căn cứ Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và các Nghị định, Thông tư hiện hành hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN
- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn .
Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng.
Trường hợp Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam bán hàng hóa cho Siêu thị Sài Gòn, trên hóa đơn GTGT dòng tiền hàng, tiền thuế GTGT đúng, nhưng dòng tổng số tiền thanh toán cộng sai thì hóa đơn này không hợp lệ. Việc Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam viện lý do sử dụng phần mềm mua của nước ngoài nên không thể điều chỉnh là không thể chấp nhận. Đề nghị Công ty liên hệ Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam lập biên bản hủy hóa đơn cũ, lập lại hóa đơn mới cho đúng quy định .
Cục Thuế trả lời Siêu thị sài Gòn để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền Hỗ trợ hoặc Phòng DNNN số 1 để được hướng dẫn thêm .
KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đình Tấn (đã ký)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top