Cuối Tháng NVL sử dụng không hết nhưng không nhập kho mà để dưới phân xưởng

Tunaanh

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi , nếu NVL trong kì đã xuất dùng để sx sản phẩm , nhưng cuối tháng sử dụng không hết để dưới px mà không nhập lại kho
:3 Như vậy có làm giảm giá thành sx sản phẩm không - và số kết chuyển Nợ 154 / Có 621 là ghi theo số thực xuất hay phải trừ đi trị giá NVL sử dụng không hết kia ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top