Cty TNHH moi thành lập. Làm hồ sơ thuế ban đầu có cần nộp bằng kế toán trưởng không?

canho86

New Member
Hội viên mới
Dear all,

Cty mình mới thành lập, theo hướng dẫn của CCT thì hồ sơ thuế ban đầu nộp cho chi cục thuế phải có Quyết định bổ nhiệm KTT và phải sao y bằng KTT. Nhưng theo mình biết thì cty mới thành lập không có KTT cũng được, nhưng hỏi CCT thì nói là luật mới bây giờ là cty mới thành lập phải có KTT đứng. Mọi người có ai biết về văn bản luật mới này không ạ, có thì cho mình xin nhé. Thanks all
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Cty TNHH moi thành lập. Làm hồ sơ thuế ban đầu có cần nộp bằng kế toán trưởng không

Dear all,

Cty mình mới thành lập, theo hướng dẫn của CCT thì hồ sơ thuế ban đầu nộp cho chi cục thuế phải có Quyết định bổ nhiệm KTT và phải sao y bằng KTT. Nhưng theo mình biết thì cty mới thành lập không có KTT cũng được, nhưng hỏi CCT thì nói là luật mới bây giờ là cty mới thành lập phải có KTT đứng. Mọi người có ai biết về văn bản luật mới này không ạ, có thì cho mình xin nhé. Thanks all
Theo quy định tại Điều 2 (Đối tượng áp dụng); Điều 4 (Giải thích từ ngữ); khoản 2, Điều 48 (Tổ chức bộ máy kế toán), Luật Kế toán năm 2003; khoản 1, Điều 2 (Đối tượng áp dụng), Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31-5-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, thì các tổ chức hoạt động kinh doanh dưới đây phải bố trí người làm kế toán trưởng
- Doanh nghiệp nhà nước;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn;
- Công ty cổ phần;
- Công ty hợp danh;
- Doanh nghiệp tư nhân;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Hợp tác xã.
Khoản 1, Điều 37 (Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng), Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định, các tổ chức kinh doanh dưới đây không bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng mà được phép cử người phụ trách kế toán:
- Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
- Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.
Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định: “Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.
 

kimhuongla87

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cty TNHH moi thành lập. Làm hồ sơ thuế ban đầu có cần nộp bằng kế toán trưởng không

Cty mình cũng mới thành lập mà mình cũng chưa có bằng kế toán trưởng (đang học thôi) khi báo cáo lên thuế thì mình chỉ để là phụ trách kế toán thôi, minh cũng ko thấy thuế nói gì hết mình nghỉ là được, bạn chỉ cần làm quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán thôi
 

canho86

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cty TNHH moi thành lập. Làm hồ sơ thuế ban đầu có cần nộp bằng kế toán trưởng không

Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm :))
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top