Công văn về việc khai thuế chậm quá 3 tháng

mumly

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5141/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng


Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1555 CV/CT ngày 17/10/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng so với qui định tại Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế TP. Hải Phòng thì Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng đã có hành vi vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Cụ thể: tính đến ngày 15/10/2007, Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng còn nợ đọng số tiền thuế Môn bài 550.000 đồng, thuế GTGT 59.608.685 đồng; tình hình thực hiện kê khai thuế chậm so với qui định, số liệu kê khai thuế chưa chính xác.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với qui định; trường hợp Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng tại Hải Phòng nêu trên không thuộc đối tượng để xem xét cho khấu trừ đầu vào đối với những hóa đơn kê khai chậm so với thời hạn qui định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
 

maitrinh

Biển Và Anh
Hội viên mới
Ðề: Công văn về việc khai thuế chậm quá 3 tháng

Mumly đưa cái CV này lên làm gì nhỉ ?/? Mai Trinh ko hiểu :iagree:
 

minhtrituan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Công văn về việc khai thuế chậm quá 3 tháng

Có bạn nào có công văn số 5166/TCT ngày 12/12/2007 vể việc có quan thuế từ chối hoàn thuế đối với các hóa đơn phát hành quá muộn.
Cụ thể là công ty đưa TSCD vào sử dụng và hạch toán tăng TSCD nhưng nhiều tháng sau đó bên bán mới phát hành hóa đơn cho bên mua. thì khoản thuế GTGT đầu vào chỉ được đưa vào chi phí mà không được hoàn thuế GTGT.
 

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Công văn về việc khai thuế chậm quá 3 tháng

Có bạn nào có công văn số 5166/TCT ngày 12/12/2007 vể việc có quan thuế từ chối hoàn thuế đối với các hóa đơn phát hành quá muộn.
Cụ thể là công ty đưa TSCD vào sử dụng và hạch toán tăng TSCD nhưng nhiều tháng sau đó bên bán mới phát hành hóa đơn cho bên mua. thì khoản thuế GTGT đầu vào chỉ được đưa vào chi phí mà không được hoàn thuế GTGT.

Đây nè bạn :drool5::nopity:

Số: 5166/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2198/CT-KT2 ngày 24/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về việc 05 hóa đơn kê khai khấu trừ quá thời hạn qui định xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TAV. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Trường hợp công trình xây dựng cơ bản Công ty TNHH TAV đã đưa vào sử dụng và hạch toán tăng tài sản cố định từ tháng 3/2005 nhưng Công ty SS Builder đến tháng 6,9,12/2005 và tháng 2,3/2006 mới phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH TAV. Như vậy, theo qui định tại Luật thuế GTGT thì các hóa đơn nêu trên đã vi phạm về việc thời gian phát hành và kê khai khấu trừ thuế GTGT.
Ngày 06/02/2007 Tổng cục Thuế có công văn số 630/TCT-PCCS hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hành vi bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn. Trong đó nêu rõ “Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo qui định và giao cho khách hàng.
… Thời điểm lập hóa đơn; hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản tiền phát sinh theo qui định”
Đối với 05 hóa đơn nêu trên Công ty TNHH TAV không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hóa đơn.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình nghiên cứu thực hiện hướng dẫn tại công văn số 630/TCT-PCCS nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top