Công văn của Tổng cục Thuế số 555/TCT-HT ngày 21 tháng 1 năm 2008 về việc phát hành hoá đơn GTGT bằn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Dragon489

Member
Hội viên mới
Công văn của TCT hướng dẫn việc lập HĐ GTGT bằng USD.
Công văn của Tổng cục Thuế số 555/TCT-HT ngày 21 tháng 1 năm 2008 về việc phát hành hoá đơn GTGT bằng USD


Kính gửi: Công ty TNHH Schenker Việt Nam

(Phòng 1201, tầng 12 Toà nhà Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trả lời công văn số 102-31/12/2007 của Công ty TNHH Schenker Việt Nam về việc phát hành hoá đơn GTGT bằng USD, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, mục III, phầng C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp”.

Theo qui định trên, trường hợp Công ty TNHH Schenker Việt Nam phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ bằng tiền USD thì Công ty được lập hoá đơn GTGT, dòng giá bán ghi bằng tiền USD và ghi rõ tỉ giá qui đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top