Công văn 3609 /TCT - CS hướng dẫn thông tư 119/2014

Ðề: Công văn 3609 /TCT - CS hướng dẫn thông tư 119/2014

"Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, mẫu biểu theo các Thông tư được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, mẫu biểu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế." Theo cái này thì tháng 9 mình kê khai thuế GTGT mình vẫn được sử dụng theo mẫu cũ của TT 156 hả các bạn ?
 
Ðề: Công văn 3609 /TCT - CS hướng dẫn thông tư 119/2014

"Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, mẫu biểu theo các Thông tư được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, mẫu biểu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế." Theo cái này thì tháng 9 mình kê khai thuế GTGT mình vẫn được sử dụng theo mẫu cũ của TT 156 hả các bạn ?

đúng rồi bạn chỉ khi nào có HTKK 3.2.6 thì sẽ khai nộp theo mẫu mới TT119/2014 bạn an tâm, và bạn vẫn có quyền gởi kiểu cũ hay mới vẫn chấp nhận cho hết năm 2014
 
Sửa lần cuối:
Cty mình là cty xuất khẩu, theo TT119 thì ko cần xuất hóa đơn GTGT, vậy lúc kê khai thuế đầu ra, mình khai mẫu nào nhỉ.
Nếu khai theo mẫu cũ thì chỗ cột kí hiệu hóa đơn, với mẫu số buộc phải nhập vào rồi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top