Cổ phiếu

NgDung1979

New Member
Hội viên mới
Giúp e 2 nghiệp vụ này với
1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 30%, biết số cổ phiếu doanh nghiệp phát hành ra là 180.000 cổ phiếu, mệnh giá 10/CP, giá gốc cổ phiếu quỹ là 16/CP, giá niêm yết 20/CP.
2. Tính lãi trái phiếu chuyển đổi phải trả theo danh nghĩa 150.000, phân bố do chênh lệch lãi suất trái phiếu chuyển đổi 30.000, phân bổ định kì chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi 32.000. Biết trái phiếu chuyển đổi phát hành dùng cho mục đích XDCB.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top