Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, mình có một thắc mắc thế này, có ai rành thì giúp mình với:
1 - DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT. Vậy trong trường hợp này DN thu mua có bắt buộc phải khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT cho khối lượng tài nguyên trên hay không? nếu có thì được qui định ở văn bản nào? Nếu không thì làm sao thu được số thuế tài nguyên trên từ rất nhiều người dân?
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN có phải kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT không? văn bản nào quy định việc này.
Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
 
Sửa lần cuối:

phuongthu

là TSCĐ...^_^
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cả nhà ơi, mình có một thắc mắc thế này, có ai rành thì giúp mình với:
1 - DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT. Vậy trong trường hợp này DN thu mua có bắt buộc phải khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT cho khối lượng tài nguyên trên hay không? nếu có thì được qui định ở văn bản nào? Nếu không thì làm sao thu được số thuế tài nguyên trên từ rất nhiều người dân?
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN có phải kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT không? văn bản nào quy định việc này.
Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

theo mình biết thì trách nhiệm nộp thuế tài nguyên là của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. người thu mua không phải kê khai nộp thuế tài nguyên nhưng phải chịu thuế tài nguyên.
trường hợp 1 của bạn thì tui nghĩ bạn thu mua tài nguyên của cá nhân tự khai thác không nộp thuế tài nguyên thì chi phí này dn của bạn không đc coi là chi phí hợp lý đâu. cty bạn là người mua thì không phải nộp thuế tài nguyên.
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cả nhà ơi, mình có một thắc mắc thế này, có ai rành thì giúp mình với:
1 - DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT. Vậy trong trường hợp này DN thu mua có bắt buộc phải khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT cho khối lượng tài nguyên trên hay không? nếu có thì được qui định ở văn bản nào? Nếu không thì làm sao thu được số thuế tài nguyên trên từ rất nhiều người dân?
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN có phải kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT không? văn bản nào quy định việc này.
Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP, bao gồm: Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động, có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam là đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)
.
Em xem TT 124/2009/TT-BTC.
- Tại Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:
Điều 2. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là: đá, tràng thạch, sỏi, sét, thạch cao, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên và sa khoáng titan (ilmenit)
.
 

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Trích:
Điều 2. Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP, bao gồm: Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động, có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam là đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)
Em xem TT 124/2009/TT-BTC.
Nghị định 137 đã được thay thế bằng nghị định 63 rồi bạn.
Các quy định này mình cũng đã xem qua, tuy nhiên vào trường hợp cụ thể như mình đã nêu thì có phải khai và nộp thuế tài nguyên và phí BVMT không thì mình vẫn chưa hiểu. Bạn cho ý kiến cụ thể giúp đi.
 
Sửa lần cuối:

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cả nhà ơi, mình có một thắc mắc thế này, có ai rành thì giúp mình với:
1 - DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT. Vậy trong trường hợp này DN thu mua có bắt buộc phải khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT cho khối lượng tài nguyên trên hay không? nếu có thì được qui định ở văn bản nào? Nếu không thì làm sao thu được số thuế tài nguyên trên từ rất nhiều người dân?
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN có phải kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT không? văn bản nào quy định việc này.
Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

Trong các văn bản qui định người khai thác tài nguyên là người chịu trác nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT nhưng trong các trường hợp bạn nêu thì DN bạn nên giải quyết như sau :
1- DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT thì khi thanh toán DN phải lập bảng kê khấu trừ lại khoản thuế tài nguyên và phí BVMT ( nếu có) để nộp thay cho người bán ;Trong trường hợp người bán chứng minh cho DN việc họ đã nộp thuế này bằng các biên lại nộp thuế của các cá nhân đó thì DN sẽ lưu bản copy biên lai này trong chứng từ chi trả cho người bán để tiện cho việc quyết toán chi phí của DN sau này.
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN nên kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT và thoả thuận việc khấu trừ khoản này khi thanh toán với UBND xã B vì trong hợp đồng không ghi rõ nhưng về nguyên tắc thì người khai thác tài nguyên để bán phải chịu các khoản thuế và phí này.Mặc khác khi mua bán hai bên không ghi rõ nên bên bán có thể nêu lý do giá đó chưa bao gồm thuế và phí vì vậy nên có sự thoả thuận và bổ sung việc thoả thuận này bằng phụ lục hợp đồng để thuận tiện cho DN trong việc quyết toán chi phí công trình sau này.
 
Sửa lần cuối:

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Trong các văn bản qui định người khai thác tài nguyên là người chịu trác nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT nhưng trong các trường hợp bạn nêu thì DN bạn nên giải quyết như sau :
1- DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT thì khi thanh toán DN phải lập bảng kê khấu trừ lại khoản thuế tài nguyên và phí BVMT ( nếu có) để nộp thay cho người bán ;Trong trường hợp người bán chứng minh cho DN việc họ đã nộp thuế này bằng các biên lại nộp thuế của các cá nhân đó thì DN sẽ lưu bản copy biên lai này trong chứng từ chi trả cho người bán để tiện cho việc quyết toán chi phí của DN sau này.
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN nên kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT và thoả thuận việc khấu trừ khoản này khi thanh toán với UBND xã B vì trong hợp đồng không ghi rõ nhưng về nguyên tắc thì người khai thác tài nguyên để bán phải chịu các khảon thuế và phí này.Mặc khác khi mua bán hai bên không ghi rõ nên bên bán có thể nêu lý do giá đó chưa bao gồm thuế và phí vì vậy nên có sự thoả thậun và bổ sung việc thoả thậun này bằng phụ lục hợp đồng để thậun tiện cho DN trong việc quyết toán chi phí công trình sau này.

Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi lại tý nhé:
1- Trường hợp người dân tự khai thác không chứng minh được là đã nộp thuế tài nguyên và phí BVMT hoặc có thể họ nói để họ khai và nộp sau. Thì DN có bị cơ quan thuế buộc phải kê khai và nộp các khoản thuế này không?
2- Vì hợp đồng này đã thực hiện xong trong năm 2008 rồi, DN đã không kê khai các khoản thuế tài nguyên và phí đôứi với khối lượng đất trong hợp đồng trên. Vậy DN có bị cơ quan thuế truy thu các khoản thuế này hay không?
Mong bạn giúp nhé.
 

Vihanh

Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi lại tý nhé:
1- Trường hợp người dân tự khai thác không chứng minh được là đã nộp thuế tài nguyên và phí BVMT hoặc có thể họ nói để họ khai và nộp sau. Thì DN có bị cơ quan thuế buộc phải kê khai và nộp các khoản thuế này không?
2- Vì hợp đồng này đã thực hiện xong trong năm 2008 rồi, DN đã không kê khai các khoản thuế tài nguyên và phí đôứi với khối lượng đất trong hợp đồng trên. Vậy DN có bị cơ quan thuế truy thu các khoản thuế này hay không?
Mong bạn giúp nhé.
Năm 2008 áp dụng Thông tư 42/2007/TT-BTC:
I- Đối tượng nộp thuế

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) thì đối tượng nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, bao gồm: Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề, quy mô hình thức hoạt động, có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam đều phải đăng ký, kê khai và nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi).
Theo hướng dẫn nêu trên thì người phải khai và nộp là người khai thác tài nguyên, doanh nghiệp là người mua từ người khai thác cho nên không bị truy thu mà truy thu người khai thác.
Một số trường hợp được miễn thuế tài nguyên:
V- Miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác để sử dụng vào mục đích sau:

1- San lấp, xây dựng các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng;

2- San lấp, xây dựng các công trình đê điều, thuỷ lợi, trực tiếp phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, làm đường giao thông.

3- San lấp, xây dựng các công trình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện hoặc dành ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

4- San lấp, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở miền núi (trong địa bàn cấp huyện là huyện miền núi theo danh mục do Ủy ban Dân tộc và miền núi ban hành) phục vụ cho việc phát triển đời sống kinh tế - xã hội trong vùng.

5- Khai thác trong phạm vi đất được giao, được thuê để san lấp, tôn đắp, xây dựng tại chỗ trong phạm vi diện tích đó.

6- San lấp, xây dựng các công trình trọng điểm của Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho từng trường hợp cụ thể.

7- Việc miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác dùng để san lấp, xây dựng công trình tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi ... có lẫn trong đất khai thác và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình.
Các trường hợp cát, đá, sỏi... khai thác sau đó đưa vào quá trình chế biến tiếp theo thành sản phẩm khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thì không thuộc diện được miễn thuế, mà phải kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Trong các trường hợp nêu tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 của Mục này tổ chức, cá nhân khai thác phải có văn bản đề nghị miễn thuế, kèm theo các hồ liên quan để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc xây dựng công trình tại địa phương và gửi bộ hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý ở vùng khai thác để biết và theo dõi việc miễn thuế.
 

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Nhưng Vihanh ơi, Thông tư 60 nó lại quy định:
1.2. Trường hợp đơn vị thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho đơn vị khai thác tài nguyên thì nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho chi cục thuế quản lý địa phương có tài nguyên khai thác. ....
- Tờ khai thuế tài nguyên nộp thay người khai thác áp dụng đối với cơ sở thu mua tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư này.
 

Vihanh

Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cả nhà ơi, mình có một thắc mắc thế này, có ai rành thì giúp mình với:
1 - DN thu mua tài nguyên của người dân tự khai thác không có hoá đơn(dạng thu gom từ nhiều người) nếu tại hợp đồng hoặc giấy mua bán viết tay có nêu ra điều khoản rằng người bán phải chịu nộp thuế tài nguyên và phí BVMT. Vậy trong trường hợp này DN thu mua có bắt buộc phải khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT cho khối lượng tài nguyên trên hay không? nếu có thì được qui định ở văn bản nào? Nếu không thì làm sao thu được số thuế tài nguyên trên từ rất nhiều người dân?
2 - DN mua đất dùng để san lấp từ một địa phương (VD: từ UBND xã B) dùng để san lấp mặt bằng cho một trường học trong xã. Trong hợp đồng không ghi rỏ bên nào có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên và phí BVMT, mặt khác UBND xã B không có hoá đơn. Trong trường hợp này DN có phải kê khai thuế Tài nguyên và phí BVMT không? văn bản nào quy định việc này.
Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
Không quy định ngưòi mua nộp thay.
Nhưng Vihanh ơi, Thông tư 60 nó lại quy định:
1.2. Trường hợp đơn vị thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho đơn vị khai thác tài nguyên thì nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho chi cục thuế quản lý địa phương có tài nguyên khai thác. ....
- Tờ khai thuế tài nguyên nộp thay người khai thác áp dụng đối với cơ sở thu mua tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư này.
Nếu họ kê khai nộp thay thì làm theo mẫu đó, nhưng ở đây họ có làm thay đâu mà truy thu!
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi lại tý nhé:
1- Trường hợp người dân tự khai thác không chứng minh được là đã nộp thuế tài nguyên và phí BVMT hoặc có thể họ nói để họ khai và nộp sau. Thì DN có bị cơ quan thuế buộc phải kê khai và nộp các khoản thuế này không?
2- Vì hợp đồng này đã thực hiện xong trong năm 2008 rồi, DN đã không kê khai các khoản thuế tài nguyên và phí đôứi với khối lượng đất trong hợp đồng trên. Vậy DN có bị cơ quan thuế truy thu các khoản thuế này hay không?
Mong bạn giúp nhé.

Về nguyên tắc thì cơ quan thuế phải truy thu người bán nhưng trong trường hợp này DN cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc thu mua tài nguyên mà không tìm hiểu kỹ những vấn đề liên quan giống như việc mua hàng hoá không rõ nguồn gốc vậy.Chính vì lý do đó nên có thể cơ quan thuế vẫn yêu cầu DN nộp thay người bán những khoản thuế phát sinh cho hàng hoá này.
 

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

Về nguyên tắc thì cơ quan thuế phải truy thu người bán nhưng trong trường hợp này DN cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trong việc thu mua tài nguyên mà không tìm hiểu kỹ những vấn đề liên quan giống như việc mua hàng hoá không rõ nguồn gốc vậy.Chính vì lý do đó nên có thể cơ quan thuế vẫn yêu cầu DN nộp thay người bán những khoản thuế phát sinh cho hàng hoá này.

Mình thấy ý kiến của Kimchi9005 có vẽ chưa rõ ràng. Vì Cơ quan thuế có hoặc không chứ có thể thì chết DN mất. Nếu bạn nói vậy thì tuỳ cán bộ thuế kiểm tra rồi!
 

nttcdvs

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có bắt buộc phải khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thu mua tài nguyên?

doanh nghiệp mình kinh doanh cát sỏi nên có thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường hàng tháng nên có phải đưa vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý ko, mình mới làm nên ko biết, quý trước mình ko đưa vào chi phí, chỉ có CP lương, hóa đơn đầu vào và các khoản chi phí khác thôi, nếu có đưa vào chi phí quý này mình đưa vào được ko, mong các bạn trả lời giúp, cảm ơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top