Chuyển đổi hình thức công ty từ công ty cổ phần sang công ty tnhh 2 thành viên

Huyentrang226

New Member
Hội viên mới
Công ty em là công ty cổ phần gồm 4 thành viên thành lập được hơn 1 năm. Hiện tại, có 2 cổ đông k hoàn thành nghĩa vụ góp vốn nên công ty muốn chuyển đổi sang hình thức công ty tnhh 2 thành viên. Vẫn giữ nguyên vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, mã số thuế, địa chỉ. Như vậy thủ tục nộp lên sở kế hoạch và đầu tư gồm những hồ sơ nào? Công ty có phải làm quyết toán thuế như BCTC, quyết toán thuế TNDN từ đầu năm tới thời điểm chuyển đổi hay không ạ?
 
Công ty em là công ty cổ phần gồm 4 thành viên thành lập được hơn 1 năm. Hiện tại, có 2 cổ đông k hoàn thành nghĩa vụ góp vốn nên công ty muốn chuyển đổi sang hình thức công ty tnhh 2 thành viên. Vẫn giữ nguyên vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, mã số thuế, địa chỉ. Như vậy thủ tục nộp lên sở kế hoạch và đầu tư gồm những hồ sơ nào? Công ty có phải làm quyết toán thuế như BCTC, quyết toán thuế TNDN từ đầu năm tới thời điểm chuyển đổi hay không ạ?
Chào chị!
Vê câu hỏi của chị, em có ý kiến như sau:

a. Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
  1. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  2. Điều lệ công ty chuyển đổi;
  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
  4. Danh sách thành viên (Phụ lục I-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
  5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư
b TheoThông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 4 quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Như vậy doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình phải thực hiện các công việc sau:
– Khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với cơ quan thuế quản lý đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:
– Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
– Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top