Chuẩn mực kế toán số 29

Mongbinhyen

New Member
Hội viên mới
Tháng 9-2021 Công ty phát hiện báo cáo tài chính 2020 (đã kiểm toán- làm báo cáo thuế và nộp các cp chức năng) còn sót chi phí ảnh hưởng chi phí và lãi lỗ năm 2020. Công ty sẽ lập lại Báo cáo tài chính theo phương pháp áp dụng hồi tố - theo thông tư 20- hướng dẫn chuẩn mực số 29 (không kiểm toán lại BCTC), làm quyết toán thuế TNDN bổ sung và gửi lại BCTC sau hồi tố cho các cơ quan chức năng;
Công ty mình làm thế có đúng không các bạn ? Giups mình với nhé ! Xin cảm ơn !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top