Cho em hỏi về: Chuẩn mực hàng tồn kho

Lam Nhi

New Member
Hội viên mới
Theo nội dung thứ 8 của Chuẩn mực số 02 về Hàng tồn kho:
"Chi phí SX chung cố định PB vào CP chế biến cho mỗi đơn vị SP được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường.
-........
-Trường hợp mức SP thực tế SX ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí SXC cố định chỉ được phân bổ vào CP chế biến cho mỗi đơn vị SP theo mức công suất bình thường. Khoản CP SXC không phân bổ được ghi nhận là CP SX, kinh doanh trong kỳ"
Hiện tại c.ty em đang rơi vào trường hợp này. Cho em hỏi c.ty em có áp dụng cách PB định phí trong CP SXC theo chuẩn mực này được k0? Nếu áp dụng thì phần k0 PB hết cho vào TK CP nào? Nếo k0 áp dụng thì kiểm toán có vấn đề gì k0?
Em cảm ơn nhiều!
 
Ðề: Cho em hỏi về: Chuẩn mực hàng tồn kho

Theo nội dung thứ 8 của Chuẩn mực số 02 về Hàng tồn kho:
"Chi phí SX chung cố định PB vào CP chế biến cho mỗi đơn vị SP được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường.
-........
-Trường hợp mức SP thực tế SX ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí SXC cố định chỉ được phân bổ vào CP chế biến cho mỗi đơn vị SP theo mức công suất bình thường. Khoản CP SXC không phân bổ được ghi nhận là CP SX, kinh doanh trong kỳ"
Hiện tại c.ty em đang rơi vào trường hợp này. Cho em hỏi c.ty em có áp dụng cách PB định phí trong CP SXC theo chuẩn mực này được k0? Nếu áp dụng thì phần k0 PB hết cho vào TK CP nào? Nếo k0 áp dụng thì kiểm toán có vấn đề gì k0?
Em cảm ơn nhiều!
Phần không được phân bổ bạn được phép đưa thẳng vào giá vốn hàng bán 632
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top