Chia sẻ ba mẫu báo cáo kế toán quản trị rất hay (Excel)

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Chia sẻ cùng các bạn 3 báo cáo quản trị được lập trên Excel rất hay tham khảo
  • ️ Phân tích biến động doanh thu
  • ️ Phân tích và dự báo dòng tiền
  • ️ Phân tích - đo lường kết quả kinh doanh so với kế hoạch/ cùng kỳ năm trước.
1.PNG
2.PNG
3.PNG


Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.

Các bạn tải về tại đường link này nhe: https://drive.google.com/file/d/1NJzfjA0rxiUZu0k7sUsfoPbqbAq69zCs/view?usp=sharing

Nguồn: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top