chi phí lãi vay được vốn hóa... GẤP

Gabeo

Bỗng dưng muốn chết
Hội viên mới
các bác cho e hỏi với. có phải chi phí lãi vay đã được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ rồi thì trong năm đấy k tính trả lãi nữa phải k ạ?
 
Ðề: chi phí lãi vay được vốn hóa... GẤP

các bác cho e hỏi với. có phải chi phí lãi vay đã được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ rồi thì trong năm đấy k tính trả lãi nữa phải k ạ?
Vốn hóa chi phí lãi vay được thực hiện theo VAS 16 tức là đã tính vào nguyên giá TSCĐ rồi thì không hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ nữa. Còn việc tính và trả lãi cho người cho vay thì đương nhiên vẫn phải làm rồi, không trả ai cho bạn vay nữa :motsach:
 
Ðề: chi phí lãi vay được vốn hóa... GẤP

khi được vốn hóa tăng nguyen giá tài sản
nợ 211
co111
đó là trường hợp trả tiền luôn
 
Ðề: chi phí lãi vay được vốn hóa... GẤP

vốn hóa ai cho ghi nhận 211 ngay khi trả lãi vay. xem lại nha
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top