Chi phí được trừ và không được trừ

NgHuyen5813

New Member
Hội viên mới
Anh chị cho em hỏi là: Vì sao lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền gốc ngoại tệ các khoản mục thuộc tài sản (tiền, nợ phải thu) thì không được trừ, còn lỗ CLTG của nợ phải trả thì lại được trừ vào thu nhập chịu thuế ạ?

Em cảm ơn ạ!
 
Anh chị cho em hỏi là: Vì sao lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền gốc ngoại tệ các khoản mục thuộc tài sản (tiền, nợ phải thu) thì không được trừ, còn lỗ CLTG của nợ phải trả thì lại được trừ vào thu nhập chịu thuế ạ?

Em cảm ơn ạ!
Dạ Theo Khoản 2.22 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC về chi phí không được trừ thì:
"2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế)."
Do pháp luật quy định rõ như vậy rồi nên doanh nghiệp mình phải tuân thủ thôi chứ anh/chị hỏi lý do là do anh/chị chưa tìm được quy định này hay anh/chị muốn hiểu rõ bản chất hay sao ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top