Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:
 

Mr. Cool

Mát mẻ nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:


CV ra trể quá. Chắc là kêu những ai QToan rồi thì QToan lại quá.

Hoặc là sẽ có VB hướng dẫn sắp ra đời giải quyết vụ này?
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:

Vấn đề nằm ở chỗ em bôi đỏ đỏ, giờ làm quyết toán rồi thì làm quyết toán lại đem nộp và đợi chờ cơ quan thuế hoàn lại thuế....(nhưng không biết bao giờ).:sohappy:
 

Linh_suchuoi

~~Hội diên chuối~~
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Vấn đề nằm ở chỗ em bôi đỏ đỏ, giờ làm quyết toán rồi thì làm quyết toán lại đem nộp và đợi chờ cơ quan thuế hoàn lại thuế....(nhưng không biết bao giờ).:sohappy:

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:

Luật là quy định chung, công văn là cái xử lý linh động dựa vào tình hình thực tế của nền kinh tế và chính sách thực tế của nhà nước.:k5041412:
 

thuthuykt342

Member
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:

Em cũng đồng tình với ý kiến của bác Linh-suchuoi. làm cho đã đời giờ lên cơ quan thuế yêu cầu bắt làm thủ tục hoàn thuế mà có nhiều đâu nhiều khi có mấy chục ngàn muốn bỏ cũng ko được.
 

Mr. Cool

Mát mẻ nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Em cũng đồng tình với ý kiến của bác Linh-suchuoi. làm cho đã đời giờ lên cơ quan thuế yêu cầu bắt làm thủ tục hoàn thuế mà có nhiều đâu nhiều khi có mấy chục ngàn muốn bỏ cũng ko được.

Ý là kêu bỏ đó. Mấy chục ngàn kg lẻ làm Hồ sơ hoàn. Vậy mà không hiểu.
 

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:CV ra trể quá. Chắc là kêu những ai QToan rồi thì QToan lại quá.

Hoặc là sẽ có VB hướng dẫn sắp ra đời giải quyết vụ này?

Vấn đề nằm ở chỗ em bôi đỏ đỏ, giờ làm quyết toán rồi thì làm quyết toán lại đem nộp và đợi chờ cơ quan thuế hoàn lại thuế....(nhưng không biết bao giờ).:sohappy:

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:

Có lẽ mấy ku này lo tán tỉnh mấy em gái nên không chịu đọc và hiểu câu luật rồi đây :241:, thế này nhé:

1. Khi nào làm quyết toán thuế TNCN:


- Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ.

- Có nhu cầu hoàn thuế.

2. Khi nào bù trừ thuế qua năm sau:

thông tư 84 nói:
Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:
+ Có tổng thu nhập chịu thuế bình quân tháng trên 4 triệu đồng.
+ Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

==>> Hoàn thuế và bù trừ thuế là 2 mặt khác nhau. Nếu anh muốn hoàn thì đề nghị hoàn và số thuế này sẽ không được bù trừ vào năm sau. Còn nếu muốn bù trừ thì để nguyên đó, qua năm sau tự động cấn trừ vào số phát sinh. Và cuối cùng phải làm quyết toán thuế.
 

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:CV ra trể quá. Chắc là kêu những ai QToan rồi thì QToan lại quá.

Hoặc là sẽ có VB hướng dẫn sắp ra đời giải quyết vụ này?

Vấn đề nằm ở chỗ em bôi đỏ đỏ, giờ làm quyết toán rồi thì làm quyết toán lại đem nộp và đợi chờ cơ quan thuế hoàn lại thuế....(nhưng không biết bao giờ).:sohappy:

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:

Có lẽ mấy ku này lo tán tỉnh mấy em gái nên không chịu đọc và hiểu câu luật rồi đây :241:, thế này nhé:

1. Khi nào làm quyết toán thuế TNCN:


- Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ.

- Có nhu cầu hoàn thuế.

2. Khi nào bù trừ thuế qua năm sau:

thông tư 84 nói:
Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:
+ Có tổng thu nhập chịu thuế bình quân tháng trên 4 triệu đồng.
+ Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

==>> Hoàn thuế và bù trừ thuế là 2 mặt khác nhau. Nếu anh muốn hoàn thì đề nghị hoàn và số thuế này sẽ không được bù trừ vào năm sau. Còn nếu muốn bù trừ thì để nguyên đó, qua năm sau tự động cấn trừ vào số phát sinh. Và cuối cùng phải làm quyết toán thuế.
 

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Cấn trừ thuế TNCN cho năm sau!

Theo CV1700/TCT-TNCN ban hành ngày 21/05/2010 có hướng dẫn đoạn sau:
V. Hoàn thuế:
1. Việc bù trừ, hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đã được hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có công văn đề nghị hoàn thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Theo đoạn màu đỏ, nếu cá nhân đã thực hiện quyết toán trước khi công văn này ban hành và đã kê khai để cấn trừ số thuế nộp thừa cho năm sau, như quy định trên thì số thuế nộp thừa này sẽ không được bù trừ cho năm sau hay sao các anh chị nhà kế?:gatdau:CV ra trể quá. Chắc là kêu những ai QToan rồi thì QToan lại quá.

Hoặc là sẽ có VB hướng dẫn sắp ra đời giải quyết vụ này?

Vấn đề nằm ở chỗ em bôi đỏ đỏ, giờ làm quyết toán rồi thì làm quyết toán lại đem nộp và đợi chờ cơ quan thuế hoàn lại thuế....(nhưng không biết bao giờ).:sohappy:

Luật đã quy định nếu cá nhân nộp thừa sẽ được cấn trừ cho năm sau, không riêng gì thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN đều vậy, bây giờ lại hướng dẫn khác, không hiểu nổi cơ quan thuế nữa :cuutui:

Có lẽ mấy ku này lo tán tỉnh mấy em gái nên không chịu đọc và hiểu câu luật rồi đây :241:, thế này nhé:

1. Khi nào làm quyết toán thuế TNCN:


- Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ.

- Có nhu cầu hoàn thuế.

2. Khi nào bù trừ thuế qua năm sau:

thông tư 84 nói:
Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:
+ Có tổng thu nhập chịu thuế bình quân tháng trên 4 triệu đồng.
+ Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

==>> Hoàn thuế và bù trừ thuế là 2 mặt khác nhau. Nếu anh muốn hoàn thì đề nghị hoàn và số thuế này sẽ không được bù trừ vào năm sau. Còn nếu muốn bù trừ thì để nguyên đó, qua năm sau tự động cấn trừ vào số phát sinh. Và cuối cùng phải làm quyết toán thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top