Cấn trừ nợ phải t hu ??

Vee

New Member
Hội viên mới
Số dư đầu tháng 2: TK 131: 50.000.000đ chi tiết:

131 (KH A): SD Nợ 60.000.000đ

131 (KH B): SD Có 10.000.000đ

Trong tháng 2 có phát sinh các nghiệp vụ sau:

  1. Khách hàng A thanh toán nợ bằng TGNH 40.000.000đ.
Nợ TK 112: 40.000.000

Có TK 131A: 40.000.000

  1. KH A xuất kho lô hàng đã mua tháng trước trả lại cho DN do hàng kém phẩm chất. Hàng bị trả lại có giá xuất kho 5.000.000đ, giá bán chưa thuế 7.000.000đ, thuế GTGT 10%. DN đã nhận và nhập kho hàng bị trả lại, đồng thời cấn trừ vào nợ phải thu.
Bút toán giảm doanh thu

Nợ TK 5212: 7.000.000

Nợ TK 3331: 700.000

Có TK 131: 7.700.000


Bút toán giá vốn :

Nợ TK 156: 5.000.000

Có TK 632: 5.000.000

Cán trừ vào nợ phải thu: ?????


  1. Xuất kho một số hàng hóa bán cho KH B, giá xuất kho 30.000.000đ, giá bán chưa thuế 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, khách hàng B chưa thanh toán.
Gía vốn

Nợ TK 632 : 30.000.000

Có TK 155 B : 30.000.000

Doanh thu

Nợ TK 131B: 55.000.000

Có TK 511 : 50.000.000

Có TK 3331 : 5.000.000 (5.000.000 * 10%)

  1. KH B chuyển TGNH thanh toán số nợ còn lại cho Dn sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 2% giá bán chưa thuế.
Chiết khấu Thanh toán: = 50.000.000 *2% = 1.000.000

Nợ TK 635 : 1.000.000

Có TK 131 B : 1.000.000

Số nợ còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán

55.000.000 – 1.000.000 = 54.000.000

Số dư Có đầu kỳ 131B : 10.000.000

KH B chuyển TGNH thanh toán số tiền còn lại là

54.000.000 – 10.000.000 = 44.000.000


Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 B : 44.000.000


5. Nhận tiền KH C ứng trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.

Nợ TK 111 : 10.000.000

Có TK 131 C : 10.000.000

Mong các anh chị xem qua , các nghiệp vụ em làm có sai sót không ạ và cấn trừ vào nợ phải thu làm sao ạ ?? Em cám ơn ạ !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top