Cách quản lý chi tiêu cá nhân rất hiệu quả

quynhhy

New Member
Hội viên mới
Quản lý chi tiêu cá nhân là gì?

Quản lý chi tiêu cá nhân là cách theo dõi, tổ chức chi tiêu hàng ngày cho hợp lý. Nó bao gồm việc giám sát thu nhập, theo dõi chi tiêu, lập ngân sách và đưa ra các quyết định chi tiêu để duy trì tình hình tài chính ổn định, đạt được mục tiêu tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn.

Tai-chinh-ca-nhan.jpg


Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân theo tỉ lệ 50/30/20

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân theo tỉ lệ 50/30/20 là một phương pháp phổ biến và đơn giản để phân chia và quản lý thu nhập của bạn vào các mục tiêu cụ thể. Theo phương pháp này, bạn phân bổ thu nhập hàng tháng của mình như sau:

50% cho Các Nhu Cầu Cơ Bản (Needs):
Tối thiểu 50% của thu nhập của bạn được sử dụng để chi trả các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Đây là các chi tiêu bắt buộc và không thể thiếu như tiền thuê nhà, chi phí điện, nước, thực phẩm, bảo hiểm y tế và các khoản trả nợ như tiền vay, thẻ tín dụng, hay khoản vay mua nhà. Đây là những khoản chi tiêu quan trọng để đảm bảo cuộc sống cơ bản và ổn định.

30% cho Các Nhu Cầu Cá Nhân (Wants):

Tới 30% của thu nhập dành cho các nhu cầu cá nhân, đây là các chi tiêu không bắt buộc và mang tính giải trí như đi ăn ngoài, du lịch, mua sắm đồ thời trang, giải trí, hay tham gia các hoạt động giải trí. Đây là các khoản tiêu xài mang tính thỏa mãn cá nhân và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trong cuộc sống.

20% cho Tiết Kiệm và Đầu Tư (Savings and Investments):
Tối thiểu 20% của thu nhập được sử dụng để tiết kiệm và đầu tư. Đây là các khoản tiền được tích lũy để xây dựng quỹ dự trữ khẩn cấp, tiết kiệm cho mục tiêu lâu dài như mua nhà, mua ô tô, hay đầu tư vào các cơ hội sinh lời như chứng khoán, quỹ đầu tư.

Ví dụ cụ thể:

Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 10.000.000 VND. Áp dụng phương pháp quản lý chi tiêu 50/30/20, bạn sẽ phân bổ thu nhập như sau:

Các Nhu Cầu Cơ Bản (50%): 10.000.000 VND x 50% = 5.000.000 VND

Tiền thuê nhà: 2.000.000 VND
Tiền điện, nước: 1.000.000 VND
Thực phẩm và tiện ích hàng ngày: 1.500.000 VND
Trả nợ thẻ tín dụng: 500.000 VND
Các Nhu Cầu Cá Nhân (30%): 10.000.000 VND x 30% = 3.000.000 VND

Đi ăn ngoài: 1.000.000 VND
Du lịch và giải trí: 1.500.000 VND
Mua sắm đồ thời trang: 500.000 VND
Tiết Kiệm và Đầu Tư (20%): 10.000.000 VND x 20% = 2.000.000 VND

Tiết kiệm cho quỹ khẩn cấp: 1.000.000 VND
Đầu tư vào chứng khoán: 1.000.000 VND

Với phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân 50/30/20, bạn có thể tận hưởng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu giải trí trong khi vẫn tiết kiệm và tích lũy tài sản để đạt được mục tiêu tài chính dài hạn.

quan-ly-chi-tieu.jpg


Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư (phong bì)

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư (phong bì) là một cách truyền thống và hiệu quả để kiểm soát và quản lý tiền trong gia đình. Ý tưởng chính của phương pháp này là gán một số tiền cụ thể vào từng phong bì tương ứng với các mục tiêu chi tiêu khác nhau. Mỗi phong bì đại diện cho một mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, giúp bạn rõ ràng hơn về việc sử dụng tiền và tránh tiêu xài quá mức. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc quản lý chi tiêu bằng phương pháp bìa thư:

Bước 1: Xác định các mục tiêu và nhu cầu cụ thể

Trước tiên, hãy xác định các mục tiêu và nhu cầu chi tiêu cụ thể của gia đình. Điều này có thể bao gồm tiền đi chợ, tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, tiền đi lại, tiền dành cho giáo dục, giải trí, tiết kiệm, hoặc tiền dự trữ khẩn cấp.

Bước 2: Gán số tiền vào từng phong bì

Theo mỗi lần bạn nhận được tiền lương hoặc thu nhập hàng tháng, hãy chia số tiền đó vào từng phong bì tương ứng với mục tiêu hoặc nhu cầu cụ thể. Ví dụ: Nếu bạn có một thu nhập hàng tháng là 10.000.000 VND, bạn có thể quyết định phân chia như sau:

Phong bì mua sắm: 2.000.000 VND
Phong bì tiền điện, nước: 1.500.000 VND
Phong bì tiền đi lại: 1.000.000 VND
Phong bì tiền giáo dục: 1.500.000 VND
Phong bì giải trí: 1.000.000 VND
Phong bì tiết kiệm: 2.000.000 VND
Phong bì dự trữ khẩn cấp: 1.000.000 VND

quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-la-gi.jpg


Bước 3: Sử dụng tiền từng phong bì một

Khi bạn có nhu cầu chi tiêu cho một mục tiêu cụ thể, hãy sử dụng tiền từ phong bì tương ứng. Ví dụ: Khi bạn đi chợ, hãy sử dụng tiền từ phong bì mua sắm; khi thanh toán tiền điện, nước, hãy sử dụng tiền từ phong bì tương ứng.

Bước 4: Theo dõi và cập nhật thường xuyên


Quản lý chi tiêu bằng phương pháp bìa thư yêu cầu bạn theo dõi và cập nhật số tiền trong từng phong bì thường xuyên. Khi phong bì của một mục tiêu cụ thể đã hết tiền, hãy cân nhắc chuyển tiền từ các phong bì khác hoặc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho tháng sau.

Ví dụ cụ thể:

Giả sử bạn có thu nhập hàng tháng là 10.000.000 VND và áp dụng phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư, bạn có thể phân chia số tiền như sau:

Phong bì mua sắm: 2.000.000 VND
Phong bì tiền điện, nước: 1.500.000 VND
Phong bì tiền đi lại: 1.000.000 VND
Phong bì tiền giáo dục: 1.500.000 VND
Phong bì giải trí: 1.000.000 VND
Phong bì tiết kiệm: 2.000.000 VND
Phong bì dự trữ khẩn cấp: 1.000.000 VND

Khi bạn cần mua thực phẩm cho gia đình, hãy lấy tiền từ phong bì mua sắm. Khi bạn cần thanh toán hóa đơn điện, nước, hãy lấy tiền từ phong bì tương ứng. Từng phong bì sẽ giúp bạn biết mình đang chi tiêu như thế nào và hạn chế việc tiêu xài quá mức.

Nguồn: quanlychitieucanhan.com

Xem thêm cách quản lý chi tiêu cá nhân khác tại đây
 
Quản lý chi tiêu cá nhân là gì?

Quản lý chi tiêu cá nhân là cách theo dõi, tổ chức chi tiêu hàng ngày cho hợp lý. Nó bao gồm việc giám sát thu nhập, theo dõi chi tiêu, lập ngân sách và đưa ra các quyết định chi tiêu để duy trì tình hình tài chính ổn định, đạt được mục tiêu tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn.

View attachment 962695146

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân theo tỉ lệ 50/30/20

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân theo tỉ lệ 50/30/20 là một phương pháp phổ biến và đơn giản để phân chia và quản lý thu nhập của bạn vào các mục tiêu cụ thể. Theo phương pháp này, bạn phân bổ thu nhập hàng tháng của mình như sau:

50% cho Các Nhu Cầu Cơ Bản (Needs):
Tối thiểu 50% của thu nhập của bạn được sử dụng để chi trả các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Đây là các chi tiêu bắt buộc và không thể thiếu như tiền thuê nhà, chi phí điện, nước, thực phẩm, bảo hiểm y tế và các khoản trả nợ như tiền vay, thẻ tín dụng, hay khoản vay mua nhà. Đây là những khoản chi tiêu quan trọng để đảm bảo cuộc sống cơ bản và ổn định.

30% cho Các Nhu Cầu Cá Nhân (Wants):
Tới 30% của thu nhập dành cho các nhu cầu cá nhân, đây là các chi tiêu không bắt buộc và mang tính giải trí như đi ăn ngoài, du lịch, mua sắm đồ thời trang, giải trí, hay tham gia các hoạt động giải trí. Đây là các khoản tiêu xài mang tính thỏa mãn cá nhân và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trong cuộc sống.

20% cho Tiết Kiệm và Đầu Tư (Savings and Investments):
Tối thiểu 20% của thu nhập được sử dụng để tiết kiệm và đầu tư. Đây là các khoản tiền được tích lũy để xây dựng quỹ dự trữ khẩn cấp, tiết kiệm cho mục tiêu lâu dài như mua nhà, mua ô tô, hay đầu tư vào các cơ hội sinh lời như chứng khoán, quỹ đầu tư.

Ví dụ cụ thể:

Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 10.000.000 VND. Áp dụng phương pháp quản lý chi tiêu 50/30/20, bạn sẽ phân bổ thu nhập như sau:

Các Nhu Cầu Cơ Bản (50%): 10.000.000 VND x 50% = 5.000.000 VND

Tiền thuê nhà: 2.000.000 VND
Tiền điện, nước: 1.000.000 VND
Thực phẩm và tiện ích hàng ngày: 1.500.000 VND
Trả nợ thẻ tín dụng: 500.000 VND
Các Nhu Cầu Cá Nhân (30%): 10.000.000 VND x 30% = 3.000.000 VND

Đi ăn ngoài: 1.000.000 VND
Du lịch và giải trí: 1.500.000 VND
Mua sắm đồ thời trang: 500.000 VND
Tiết Kiệm và Đầu Tư (20%): 10.000.000 VND x 20% = 2.000.000 VND

Tiết kiệm cho quỹ khẩn cấp: 1.000.000 VND
Đầu tư vào chứng khoán: 1.000.000 VND

Với phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân 50/30/20, bạn có thể tận hưởng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu giải trí trong khi vẫn tiết kiệm và tích lũy tài sản để đạt được mục tiêu tài chính dài hạn.

View attachment 962695147

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư (phong bì)

Phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư (phong bì) là một cách truyền thống và hiệu quả để kiểm soát và quản lý tiền trong gia đình. Ý tưởng chính của phương pháp này là gán một số tiền cụ thể vào từng phong bì tương ứng với các mục tiêu chi tiêu khác nhau. Mỗi phong bì đại diện cho một mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, giúp bạn rõ ràng hơn về việc sử dụng tiền và tránh tiêu xài quá mức. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc quản lý chi tiêu bằng phương pháp bìa thư:

Bước 1: Xác định các mục tiêu và nhu cầu cụ thể

Trước tiên, hãy xác định các mục tiêu và nhu cầu chi tiêu cụ thể của gia đình. Điều này có thể bao gồm tiền đi chợ, tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, tiền đi lại, tiền dành cho giáo dục, giải trí, tiết kiệm, hoặc tiền dự trữ khẩn cấp.

Bước 2: Gán số tiền vào từng phong bì

Theo mỗi lần bạn nhận được tiền lương hoặc thu nhập hàng tháng, hãy chia số tiền đó vào từng phong bì tương ứng với mục tiêu hoặc nhu cầu cụ thể. Ví dụ: Nếu bạn có một thu nhập hàng tháng là 10.000.000 VND, bạn có thể quyết định phân chia như sau:

Phong bì mua sắm: 2.000.000 VND
Phong bì tiền điện, nước: 1.500.000 VND
Phong bì tiền đi lại: 1.000.000 VND
Phong bì tiền giáo dục: 1.500.000 VND
Phong bì giải trí: 1.000.000 VND
Phong bì tiết kiệm: 2.000.000 VND
Phong bì dự trữ khẩn cấp: 1.000.000 VND

View attachment 962695148

Bước 3: Sử dụng tiền từng phong bì một

Khi bạn có nhu cầu chi tiêu cho một mục tiêu cụ thể, hãy sử dụng tiền từ phong bì tương ứng. Ví dụ: Khi bạn đi chợ, hãy sử dụng tiền từ phong bì mua sắm; khi thanh toán tiền điện, nước, hãy sử dụng tiền từ phong bì tương ứng.

Bước 4: Theo dõi và cập nhật thường xuyên

Quản lý chi tiêu bằng phương pháp bìa thư yêu cầu bạn theo dõi và cập nhật số tiền trong từng phong bì thường xuyên. Khi phong bì của một mục tiêu cụ thể đã hết tiền, hãy cân nhắc chuyển tiền từ các phong bì khác hoặc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho tháng sau.

Ví dụ cụ thể:

Giả sử bạn có thu nhập hàng tháng là 10.000.000 VND và áp dụng phương pháp quản lý chi tiêu cá nhân bằng bìa thư, bạn có thể phân chia số tiền như sau:

Phong bì mua sắm: 2.000.000 VND
Phong bì tiền điện, nước: 1.500.000 VND
Phong bì tiền đi lại: 1.000.000 VND
Phong bì tiền giáo dục: 1.500.000 VND
Phong bì giải trí: 1.000.000 VND
Phong bì tiết kiệm: 2.000.000 VND
Phong bì dự trữ khẩn cấp: 1.000.000 VND

Khi bạn cần mua thực phẩm cho gia đình, hãy lấy tiền từ phong bì mua sắm. Khi bạn cần thanh toán hóa đơn điện, nước, hãy lấy tiền từ phong bì tương ứng. Từng phong bì sẽ giúp bạn biết mình đang chi tiêu như thế nào và hạn chế việc tiêu xài quá mức.

Nguồn: quanlychitieucanhan.com

Xem thêm cách quản lý chi tiêu cá nhân khác tại đây
Lập kế hoạch thì hay nhưng mà thi thoảng đến mùa săn sale thì lại bị quá đà :-(
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top