Các yếu tổ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Trong quá trình vận động cơ cấu tổ chức luôn chịu sự tác động rất nhiều yếu tố như: khoa học công nghệ, chính sách của Nhà nước. . . Các yếu tố này được tập hợp thành 2 nhóm chính là yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Khi các yếu tố này thay đổi sẽ làm cho tổ chức phải tự điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp bằng cách giải thể, bổ xung, sát nhập hoặc thêm một số bộ phận. . .

business-environment-1170x568.jpg

Những yếu tố khách quan

Những yếu tố khách quan là những yếu tố mà tổ chức không thể thay đổi cũng như dự đoán và kiểm soát được nó. Các yếu tố này gồm:

-Những quy định của Nhà nước về hệ thống tổ chức và sự phân cấp của nó.

- Khối lượng công việc được giao.

- Trình độ công nghệ, kỹ thuật và mức độ trang bị lao động.

- Địa bàn hoạt động của tổ chức.

-Môi trường hoạt động của tổ chức.

Tuy là bất biến nhưng tổ chức hoàn toàn có thể tự thay đổi cho phù hợp với những yếu tố này, khi đó tổ chức sẽ tận dụng được nguồn lực sẵn có nhằm phát huy tối đa hiệu quả.

Những yếu tố chủ quan

Các yếu tố chủ quan là những yếu tố ở bên trong tổ chức. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Hơn nữa đây là các yếu tố mà tổ chức hoàn toàn có thể kiểm soát, điều chỉnh, thay đổi theo hướng của mình. Các yếu tố này gồm:

-Trình độ của người lao động quản lý.

- Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức cũ.

-Trình độ, năng lực của cán bộ ở bộ phận tham mưu tổ chức.

- Quan hệ bên trong tổ chức.

- Mục tiêu, phương hướng của tổ chức.

(Sưu tầm)

Xem thêm:
- Những điều cần biết về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
- Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top