Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Fast

esports

New Member
Hội viên mới

Phần mềm kế toán toán Fast​

Kế toán nhanh được phát triển trên công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên các máy tính cá nhân, vận hành mạng trong nước hoặc từ xa qua Internet.
Tốc độ xử lý nhanh, nhiều chức năng thông minh
Kế toán nhanh tập trung vào việc cải thiện tốc độ xử lý giao dịch, xử lý và tính toán cuối kỳ và báo cáo để giúp người dùng làm việc với tốc độ nhanh nhất.

Có rất nhiều tiện ích và tính năng thông minh giúp người dùng sử dụng thông tin hiệu quả để phục vụ kế toán hành chính.

Có chức năng kiểm tra số kế toán với kho, báo cáo thuế, hỗ trợ tìm lỗi trong thư không chính xác.
– Fast Financial là phần mềm quản lý kế toán cho các công ty vừa và lớn, có khả năng xử lý một lượng lớn các giao dịch.

– Fast Financial cho phép các đơn vị làm việc ở các địa điểm khác nhau truy cập từ xa cơ sở dữ liệu trung tâm qua Internet.

– Fast Financial được phân cấp nghiêm ngặt liên quan đến một số người truy cập và truy cập chúng qua Internet.

Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Fast​

Quản lý vốn tiền mặt​

Theo dõi các khoản thanh toán trước, cho vay, người đi vay một cách chi tiết như hóa đơn.

Chứng từ dữ liệu như chứng từ thu thập, séc, thông báo ghi nợ, báo chí có thể lưu chương trình được chuyển vào hồ sơ thanh toán đã nhập và phải trả, giống như người quản lý hóa đơn.

Các hạng mục này được theo dõi để thanh toán, phân bổ chi tiết cho các báo cáo quản lý nợ, báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo cảnh báo thời hạn thanh toán…
phần mềm kế toán fast

Quản lý công nợ​

Cho phép quản lý nợ chi tiết cho từng khách hàng / nhà cung cấp, mỗi hóa đơn được đánh chìm / phải trả, và mỗi hợp đồng mua / bán. Số tiền thanh toán có thể được gán cho hóa đơn tự động hoặc trực tiếp trên mỗi hóa đơn. Cho phép khấu trừ nợ chi tiết được xử lý bằng hóa đơn cho hàng hóa bán, chiết khấu, chênh lệch tỷ giá hối đoái, hàng hóa tạm ứng và các khoản khấu trừ khác. Cho phép theo dõi các chi tiết nợ cho mỗi khoản vay, mỗi tạm ứng …

Cho phép phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu thức khác nhau​

Theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí.

Quản lý TSCĐ, CCLĐ​

Hệ thống quản lý tài sản và nhân viên CCD trong kế toán nhanh giúp có thể theo dõi các khoản đầu tư, tuyển dụng lao động theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi sự gia tăng và giảm giá trị tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận với … Chương trình cung cấp rất nhiều báo cáo về hàng tồn kho, tăng và giảm báo cáo, và báo cáo về khấu hao, khấu hao và khấu hao, ccd.
phần mềm kế toán fast

Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau​

Cung cấp một loạt các báo cáo phân tích dữ liệu của các trạng thái kế toán khác nhau trong một bảng nhiều cột. Các con số cho mỗi giai đoạn được in trong một cột riêng biệt. Người dùng có thể so sánh thời gian báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số lần so sánh là tùy ý. Có những báo cáo so sánh giữa tiếp theo và cùng kỳ, nhưng so sánh giữa các năm.
EsportsTV
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top