Các khoản chiết khấu thương mại thuộc trường hợp chịu thuế TNCN

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Quy định mới theo Nghị định 126/2020/ND-CP, Khoản 5 Điều 7:

"5. Tchức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế tại Nghị định này, như sau:
...
đ. Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định."


Trước đây: chưa có quy định cụ thể, TCT mới chỉ ban hành một số công văn 1163-TCT-TNCN, 1164/TCT-TNCN, 3929/TCT-TNCN tạm thời hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho các trường hợp này ngoại trừ Khoản chiết khấu thương mại không thuộc diện chịu thuế TNCN theo CV 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015

Mức khấu trừ thuế TNCN các trường hợp này là 1%. Công ty chi trả khoản trên cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top