Các chính sách liên quan đến phòng chống Covid-19 và Bộ hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị cho QTT 2021

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021:

- Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN liên quan đến Covid-19

- Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

- Gói ưu đãi thuế và một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 theo Nghị quyết 406/NĐ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hôi, Nghị Định 92 của Chính phủ

- Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô SX trong nước (01/12/2021 - 31/05/2022)


Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng , chống dịch Covid-19

DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại VN nếu khoản ủng hộ này thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ sau:

+ Ủy ban MTTQVN các cấp;

+ Cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang;

+ Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung

+ Cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương

+ Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ

+ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

+ Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định các khoản chi ủng hộ:

- Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo ND44/2021/NĐ-CP,

- Văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ như: Thư kêu gọi, Thư cảm ơn, chứng từ chuyển tiền,…

- Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu các khoản ủng hộ, tài trợ là bằng tiền hoặc hiện vật.


Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP về một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, theo đó:

- Giảm 30% thuế TNDN năm 2021 cho một số đối tượng

- Miễn thuế (thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh

- Giảm 30% thuế GTGT một số hàng hóa dịch vụ tháng 11 & 12.2021

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020


Về đối tượng giảm 30% thuế TNDN 2021 phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

+ Có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và,

+ Doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019


Đối tượng được giảm 30% thuế GTGT:

- Thời gian áp dụng: 02 tháng (từ 01/11 đến 31/12/2021)

- DN ghi giảm ngay trên hóa đơn để giảm giá bán cho người mua; khi lập hoá đơn GTGTcung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGTghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%;

- DN kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thì lập hóa đơn riêng cho các hoạt động được giảm thuế;

- Dịch vụ, hàng hóa được giảm thuế được thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo NĐ 92.

Lưu ý: Trường hợp DN thuộc đối tượng được giảm 30% VAT mà không xuất hóa đơn theo quy định thì phần VAT vượt mức quy định có được khấu trừ không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top