Các bác dịch bài nì giúp em ná.

saobang_8x

Member
Hội viên mới
Hisako Saka, a hostess at a bar called Bouqet in Tokyo’s high-class enter tainment area, is complaining. Customer go home before the last train and order far fewer drinks. They are less cheerful and talk about restructuring all the time she said.
Fewer girls are deciding to become hostesses. My salary has halved’. Corporate entertaining is in steep decline. Newly released fig-ures from Japan’s National Taxation Administration have revealed that Japanese companies spent 13.3 per-cent less on entertaining and gifts in the year to last January than in the previ ous year
The latest figures show spending on ontertainment is at its second lowest level since records began in 1961. The decline indicates that the high spending days of the 1980s are over and that a new phonemenon cost control - has entered the corporate dictionary.
As the credit - entiron ment has tightened, loasses havemultiplied restructuring has taken noid and the concept of sharehoider value has crossed the Pacific, leading to entertainment budgets being cut. In the boom days some executives would think lit tle of runing up a ₤7000 bill in one night entertaining an importortant calient.
These days the entertainment still goes on but at more modest estblishments. Cheaper restaurants are busier and karaoke parlours are being choesn over expensive nightclubs.
Kunio Sato, a bar owner for the past the past 35 yearts in Ginza, Tokyo’s most famous entertainment area, said sadly Companies are much stricter these says with what they will let theie employees spend compared with the old days
The cost cutting does not end st the bar. Some of Japan’s huge conglomeretes have cut down ritual corporate gife giving. Budgets for gifts at new year have, in some casses, been cancelled, forcing employees to buy the giflts themselves, according to an employee at one large conglomerate
From the out side, the discovery buy Japanese compahnies of bassi cost control can be seen as an encouraging development in an economy that had previously let spending run wild :imlanglun:
 

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Các bác dịch bài nì giúp em ná.

Hisako Saka, a hostess at a bar called Bouqet in Tokyo’s high-class enter tainment area, is complaining. Customer go home before the last train and order far fewer drinks. They are less cheerful and talk about restructuring all the time she said.
Fewer girls are deciding to become hostesses. My salary has halved’. Corporate entertaining is in steep decline. Newly released fig-ures from Japan’s National Taxation Administration have revealed that Japanese companies spent 13.3 per-cent less on entertaining and gifts in the year to last January than in the previ ous year
The latest figures show spending on ontertainment is at its second lowest level since records began in 1961. The decline indicates that the high spending days of the 1980s are over and that a new phonemenon cost control - has entered the corporate dictionary.
As the credit - entiron ment has tightened, loasses havemultiplied restructuring has taken noid and the concept of sharehoider value has crossed the Pacific, leading to entertainment budgets being cut. In the boom days some executives would think lit tle of runing up a ₤7000 bill in one night entertaining an importortant calient.
These days the entertainment still goes on but at more modest estblishments. Cheaper restaurants are busier and karaoke parlours are being choesn over expensive nightclubs.
Kunio Sato, a bar owner for the past the past 35 yearts in Ginza, Tokyo’s most famous entertainment area, said sadly Companies are much stricter these says with what they will let theie employees spend compared with the old days
The cost cutting does not end st the bar. Some of Japan’s huge conglomeretes have cut down ritual corporate gife giving. Budgets for gifts at new year have, in some casses, been cancelled, forcing employees to buy the giflts themselves, according to an employee at one large conglomerate
From the out side, the discovery buy Japanese compahnies of bassi cost control can be seen as an encouraging development in an economy that had previously let spending run wild :imlanglun:

Hisako Saka, một nữ chiêu đãi viên tại một quán bar tên là Bouqet trong khu vực vui chơi giải trí Tokyo cao cấp, có khiếu nại. Khách hàng về nhà trước khi tàu cuối cùng và trật tự rất ít uống. Chúng ít vui vẻ và nói về chuyển dịch cơ cấu tất cả các thời gian, cô nói :
trẻ em gái ít được quyết định để trở thành tiếp viên, tiền lương của tôi đã giảm đi một nửa. Công ty giải trí là giảm mạnh. Vừa được phát hành fig-ures từ quốc gia Nhật Bản chính Thuế có tiết lộ rằng công ty Nhật Bản đã dành 13,3 phần trăm ít hơn mỗi ngày giải trí và quà tặng trong năm tới cuối tháng một hơn trong năm độc hại previ
Những con số mới nhất cho thấy chi ontertainment ở mức thấp nhất thứ hai kể từ khi hồ sơ đã bắt đầu vào năm 1961. từ chối chỉ ra rằng những ngày chi tiêu cao của năm 1980 là hơn và rằng một phonemenon mới kiểm soát chi phí - đã bước vào từ điển của công ty.
Khi tín dụng - chữa entiron đã siết chặt, loasses havemultiplied chuyển dịch cơ cấu đã noid và khái niệm giá trị sharehoider đã vượt qua Thái Bình Dương, dẫn đến ngân sách giải trí bị cắt giảm. Trong những ngày bùng nổ một số giám đốc điều hành sẽ nghĩ lit tle của runing lập một hóa đơn 7.000 ₤ trong một đêm giải trí một calient importortant.
Những ngày này vui chơi giải trí vẫn diễn ra nhưng ở nhiều estblishments khiêm tốn. Rẻ hơn nhà hàng đang bận rộn và parlors karaoke đang được choesn qua câu lạc bộ đêm đắt tiền.
Kunio Sato, một chủ quán bar cho quá khứ qua 35 yearts tại Ginza, khu vực vui chơi giải trí nổi tiếng nhất của Tokyo, cho biết công ty thật đáng buồn là nhiều khắt khe này nói với những gì họ sẽ cho phép nhân viên theie chi tiêu so với ngày tuổi
Việc cắt giảm chi phí không kết thúc thanh st. Một số conglomeretes lớn của Nhật Bản đã cắt giảm nghi lễ cho doanh nghiệp gife. Ngân sách dành cho quà tặng năm mới có lúc, trong một số Cassés, bị hủy bỏ, ép buộc nhân viên để mua giflts mình, theo một nhân viên tại một trong những tập đoàn lớn
Từ bên ngoài, mua compahnies Nhật Bản phát hiện kiểm soát chi phí Bassi có thể được xem như là một phát triển đáng khích lệ trong một nền kinh tế mà trước đây chi tiêu cho chạy hoang dã

Chưa hoàn chỉnh lắm..... he he he...:momong: :momong:
 

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Ðề: Các bác dịch bài nì giúp em ná.

"Bài gốc" của saobang_8x có nhiều lỗi chính tả, có những từ hình như không có trong từ điển ?????

Đại ý của đoạn văn là:

Tình hình kinh tế của Nhật hiện nay đã sụt giảm, kéo theo các khoản dành cho vui chơi giải trí của dân Nhật cũng giảm theo, và các công ty Nhật cũng đang cải tổ lại bộ máy cũng như trong chi tiêu của họ.

Như vậy, người dân Nhật cũng buộc phải dè xẻn trong chi tiêu. Nếu như trước đây họ có thể vào các chốn ăn chơi sang trọng thì nay các quán ăn bình dân, các quán karaoke giá rẻ là lựa chọn của họ.

Ngay cả tục quà cáp biếu xén của các doanh nghiệp cho khách hàng, đối tác cũng được cắt giảm.

Đại loại là thế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top