Các anh chị ơi cho em hỏi một bài tập sau nhé:

indochina128

New Member
Hội viên mới
Ngày 1/10 chuyển TGNH ngoại tệ để ký quĩ L/C nhập khẩu 1 lô nguyên vật liệu phụ phục vụ choản xuất san phẩm giá trị CIF: 150.000$.Số ngoại tệ thế chấp là : 50.000$,tỷ giá thực tế là 20.620đ/usd, Tỷ giá xuất quỹ là 21.020đ/usd.
 
Ðề: Các anh chị ơi cho em hỏi một bài tập sau nhé:

Ngày 1/10 chuyển TGNH ngoại tệ để ký quĩ L/C nhập khẩu 1 lô nguyên vật liệu phụ phục vụ choản xuất san phẩm giá trị CIF: 150.000$.Số ngoại tệ thế chấp là : 50.000$,tỷ giá thực tế là 20.620đ/usd, Tỷ giá xuất quỹ là 21.020đ/usd.
Định khoản:
a.Nợ 144 :1.031.000
Nợ 635 : 20.000
Có 112: 1.051.000
b. có 007 : ( 50.000$ * 21.020)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top