Cả nhà ơi giúp mình với đang cần gấp mọi người ơi

luan kt

Member
Hội viên mới
Mọi người xem mình tính tờ khai tạm nộp thuế TNCN với tờ Khai thuế GTGT có đúng không, thank mọi người nha

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: - [ ] Quý…… Năm……
- [ ] Từ tháng …8.../...2011..... đến tháng…8.../....2012....
Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm
+ Quyết toán hết vào năm đầu
(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…Trần Thị Nhung………………..……………………………...........................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ: Phòng 1001 tầng 10 nhà OCT3D Khu đô thị cổ nhuế
[07] Quận/huyện: ....Từ Liêm [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội
[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..............................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….....................................................
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................
[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:..............................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh [21] 12,000,000 – 1,100,000=10,900,000
2 Tổng chi phí phát sinh [22]
3 Tổng thu nhập chịu thuế [23] 10,900,000 x 32% = 3,488,000
4 Các khoản giảm trừ [24]
a Cho bản thân [25]
b Cho người phụ thuộc [26]
c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [27]
d Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng [28]
5 Thu nhập tính thuế [29] 3,488,000
6 Thuế TNCN tạm tính [30] 3,488,000 x 5% = 174,400
7 Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế [31]
8 Thuế TNCN được giảm [32]
9 Thuế TNCN tạm nộp [33] 174,400CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng......... năm …....
[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :


[04] Tên người nộp thuế:……………………………………............................................................
[05] Mã số thuế :

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .....................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………....................................................
[13] Mã số thuế :

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [21] [22] 13,200,000
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] 30%
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ 13,200,000x30%=3,960,000
4 Tổng thuế GTGT phải nộp: 3,960,000 x 10%=396,000
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:13,200,000
Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]: 396,000
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Mong mọi người xem giúp e sớm nha, Giá trị hợp đồng thuê nhà của bên mình chỉ có 1,000,000/tháng thui nha, mình tính cho 1 năm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top