Bút toán điều chỉnh giảm TSCĐ

thanhvan_phi

Member
Hội viên mới
Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :

Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

tớ nghĩ bút toán trên có vấn đề đấy, phải sử dụng Tk 1332 chứ( vì nó là tài sản cố định mà)
sửa bút toán trên như sau:
Nợ Tk 211: 50.000.000
Nợ Tk 1332: 5.000.000
CóTk 331: 55.000.000
5 cái để bán bạn phản ánh doanh thu bán hàng
còn 5 cái để sủ dụng bạn phản ánh vào doanh thu bán hàng nội bộ
Ý của mình là thế, bạn nào có ý kiến gì sửa đổi hoặc bổ sung không?
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :

Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?

Nếu cty bạn có đăng ký Kinh doanh mặt hàng này (máy điều hoà):
5 cái để bán, 5 cái để sử dụng thì theo mình định khoản như sau:
N156: 25.000.000
N1331: 2.500.000
C331: 27.500.000

N211: 25.000.000
N1332: 2.500.000
C331: 27.500.000

Nếu cty bạn ko đăng ký kinh doanh mặt hàng này, thì định khoản:
N211: 50.000.000
N1332: 5.000.000
C331: 55.000.000

Bây giờ bán 5 cái, sử dụng 5 cái:
5 cái bán, ghi nhận doanh thu:
N1111
C511
C33311

5 cái sử dụng: Tính trích khấu hao và đưa vào chi phí.

Ý kiến mình là vậy.

Còn ý kiến [you] thì sao?
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Mình có suy nghĩ khác một chút.
Khi mua về vẫn hạch toán tất cả 10c
Nợ 211:50.000.000
Nợ 1332:5.000.000
Có 331:55.000.000
5 cái bán:
Nợ 111/112/131
Có 511:
Có 333.11
5cái để sd
Nợ 136
Co 512
Khấu hao hàng tháng:
Nợ 641/642
Có 214

Bạn thấy sao???
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :

Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?

Chuyển 5 cái để bán thành hàng hoá do hạch toán nhầm:

N156/C211.

Đồng thời ghi giảm TSCĐ trên thẻ tài sản, sổ TSCĐ.
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :

Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?

Bạn cần chú ý thêm 1 điểm ở đây là mỗi máy điều hoà Nguyên giá chỉ 5tr chưa đủ đk ghi nhận là TSCĐ theo QĐ 206/2003. Trừ trường hợp 5 máy điều hoà hợp thành hệ thống thì mới đủ đk ghi nhận là TSCĐ.
Bạn tham khảo thêm trong QĐ206/2003.
Thân !!!
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Bạn cần chú ý thêm 1 điểm ở đây là mỗi máy điều hoà Nguyên giá chỉ 5tr chưa đủ đk ghi nhận là TSCĐ theo QĐ 206/2003. Trừ trường hợp 5 máy điều hoà hợp thành hệ thống thì mới đủ đk ghi nhận là TSCĐ.
Bạn tham khảo thêm trong QĐ206/2003.
Thân !!!

Hoan hô anh Triết hay thật đấy, em đọc sơ sơ hok àh, thấy 50tr cứ nghĩ TSCĐ, đọc tới bài anh Triết mới thấy CCDC. :hawaii:

Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :

thanhvan_phi nói:
Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?

Nếu đã đưa hết 10 máy này vào CCDC thì bạn chỉ cần chuyển qua hàng hoá, ghi giảm CCDC:

N156
C153
 
Ðề: Bút toán điều chỉnh giảm TSCĐ

nếu có đăng ký kinh doanh máy điều hoà thì 5 cái mua về để bán hạch toán:
Nợ 156:25tr
Nợ 153:25tr
Nợ 1331: 5tr
Có 331 : 55tr
còn nếu không đăng ký kinh doanh máy điều hoà thi:
Nợ 153:50tr
Nợ 1331:5tr
có 331:55tr
 
Ðề: Giúp mình về TSCĐ

Nếu cty bạn có đăng ký Kinh doanh mặt hàng này (máy điều hoà):
5 cái để bán, 5 cái để sử dụng thì theo mình định khoản như sau:
N156: 25.000.000
N1331: 2.500.000
C331: 27.500.000

N211: 25.000.000
N1332: 2.500.000
C331: 27.500.000

Nếu cty bạn ko đăng ký kinh doanh mặt hàng này, thì định khoản:
N211: 50.000.000
N1332: 5.000.000
C331: 55.000.000

Bây giờ bán 5 cái, sử dụng 5 cái:
5 cái bán, ghi nhận doanh thu:
N1111
C511
C33311

5 cái sử dụng: Tính trích khấu hao và đưa vào chi phí.

Ý kiến mình là vậy.

Còn ý kiến [you] thì sao?
các pác hình như đi nhầm đề thì phải.
Mấy cái máy này đã có từ thời 2007 cơ mà. Mà bạn thanhvan cung chưa cho biết rõ là năm cái máy dh bán từ khi nào?
Nếu đã bán thì phải xem lại cái vụ này có trên sồ sách chưa?!bạn thử xem lại cái này nha.
Mình chỉ mới nghĩ được đến đây, các pác góp ý thêm
 
Ðề: Bút toán điều chỉnh giảm TSCĐ

EM HẠCH TOÁN THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG? CÁC BÁC CÓ KINH NGHIỆM GÓP Ý GIÚP EM NHA...:loaloa:
nếu cty bạn không đăng ký kinh doanh mặt hàng này thì vẫn ghi nhận khi mua về như sau
N211,133/C331
5 cái để dùng thì trích khấu hao bình thường cho bộ phận sử dụng
N642,641.../C214
5 cái để bán luôn thì hạch toán
N811/C211 để xoá sổ TSCD giống như khi nhượng bán (không có hao mòn)
ghi nhận doanh thu khác vì cty không kinh doanh mặt hàng này nên không phải là doanh thu tiêu thụ sản phẩm 511 được
N131,111,112.../C711,3331
 
Ðề: Bút toán điều chỉnh giảm TSCĐ

theo mình nghĩ khi mua 10 chiếc điều hoà 5 để sử dụng và 5 chiếc để bán nhưng công ty bạn ko kinh doanh mặt hàng này thì đc hoạch toán
- Khi mua Nợ 211: 50.000.000
Nợ 1332: 5 000 000
Có 331: 55.000.000
-5 chiếc để dùng thì hoạch toán
Nợ 641/642: giá trị phân bổ
Có 214
- 5 chiếc để bán thì hoạch toán
a, Nợ 811
Cố 211
b, Nợ 111, 112, 131
Có 711
Có 3331
( không phản ánh doanh thu vì công ty ko kinh doanh mặt hàng này
không phản ánh hao mòn vì đây là sản phẩm mới)
ý kiến của tui là vậy còn các bạn thì sao. Tui có gì thiếu sót mong được sự chỉ bảo của các bạn!
 
Ðề: Bút toán điều chỉnh giảm TSCĐ

theo e nghĩ thì đúng như anh Triết nói, đây chỉ là CCDC thôi, ko thể hạch toán vào tk 2113 được
bây giờ đã khóa sổ năm 2007, 2008 rồi nên ko thể làm bút toán điều chỉnh vào sổ sách nămtrước nữa, mà chỉ cần làm bút toán điều chỉnh giảm tscđ, tăng ccdc 5 máy điều hòa và ghi chú vào để sau này có làm bctc thì trình bày lên thuyết minh báo cáo tài chính. nếu bctc năm 2008 chưa ký duyệt và công bố ra ngoài thì làm bút toán điều chỉnh lên sổ kế toán và trình bày lên Bctc, phần này được trình trong phần Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ cả bên kế toán và kiểm toán đều có.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top