BT tình huống chương 2: MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

Đan Thy

Member
Hội viên mới
1. Ktv Anh và các cộng sự kiểm toán BCTC năm đầu tiên cho công ty Phát Đạt, một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông sản.
Khi ký hợp đồng kiểm toán, Giám đốc đơn vị đã cho biết mục đích kiểm toán là để xin vay ngân hàng Hòa Bình. Vì công việc cấp bách, Giám đốc công ty PĐ đề nghị ktv Anh sớm kết thúc việc kiểm toán.
Ktv tập sự Bảo được giao kiểm tra hai khoản mục trọng yếu nhất là hàng tồn kho và nợ phải thu, ktv Anh phụ trách các khoản mục còn lại. Cuộc kiểm toán kết thúc nhanh chóng và sau khi được kiểm tra sơ lược bởi chủ nhiệm Châu,công ty kiểm toán đã phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần.
Do nhận thấy kết quả kinh doanh rất khả quan, ngân hàng HB đã chuẩn y khoản cho vay. Sau đó sáu tháng, công ty PĐ bị phá sản. Qua điều tra, người ta mới phát hiện rằng rất nhiều khoản mục đã công bố sai vào thời điểm lập báo cáo. Một trong các sai phạm đó là trong hàng tồn kho có rất nhiều khoản bị hư hỏng và số lượng cũng đã bị khai khống đáng kể, nhưng ktv tập sự Bảo không phát hiện được.
Sau đó một thời gian ngắn, ngân hàng HB đã khởi kiện công ty kiểm toán về tội bất cẩn. Công ty kiểm toán cho rằng họ không ký hợp đồng với ngân hàng nên họ không chịu trách nhiệm với ngân hàng và họ không bất cẩn mà do công ty PĐ gian lận.
Yêu cầu: Hãy cho viết, theo bạn, kiểm toán viên Anh và Bảo có bất cẩn hay không? Việc không ký hợp đồng với ngân hàng HB có thể là một phương tiện để bảo vệ cho ktv và công ty kiểm toán hay không?

Để xác định kiểm toán viên có bất cẩn hay không , cần xem kiểm toán viên có tuân thủ các chuân mực kiểm toán hay không ? Vì thế căn cứ trên các thông tin sẵn có là :
- Hàng tồn kho hư hỏng và bị khai không đáng kể nhưng kiểm toán viên không phát hiện được: Nếu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán , kiểm toán viên có thể đã phát hiện được khi chứng kiến kiểm kê.
- Kiểm toán viên tập sự Bảo được giao kiểm tra hai khoản mục trọng yếu nhất là hàng tồn kho và nợ phải thu: công ty kiểm toán đã không tuân thủ VSA 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
- Cuộc kiểm toán kết thúc nhanh chóng và sau khi được kiểm tra sơ lược bởi chủ nhiệm Châucông ty kiểm toán đã phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần , như vậy họ đã không tuân thủ VSA 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.
Chúng cho thấy là các kiểm toán viên và công ty kiểm toán đã không tuân thủ đầy đủ chuẩn mực nghề nghiệp khi thự c hiện kiểm toán. Còn việc không ký kết hợp đồng với ngần hàng không thể là phương tiện bảo vệ cho kiểm toán viên khỏi trách nhiệm của mình đối với ngân hàng, bởi vì kiểm toán viên đã được đơn vị thông báo về mục đích kiểm toán là để ngân hàng xem xét việc đơn vị cho vay tiền. như vậy , kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm ngoài hợp đồng đối với người sử dụng mà kiểm toán viên đã thấy trước được.
Riêng những gian lận nào thuộc về lỗi của khách hàng thì họ phải chịu trách nhiệm với ngân hàng.
Tóm lại, vì không tuân thủ đầy đủ chuẩn mực nghề nghiệp , kiểm toán viên đã không phát hiện được những gian lận có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính , nên kiểm toán viên có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với ngân hàng.
2. Ktv Lân phụ trách kiểm toán BCTC cho công ty Sao Mai, một công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời ,Lân cũng phụ trách kiểm toán BCTC cho công ty Bình Minh. BM là một công ty nhỏ, chứng từ và sổ sách kế toán chỉ bao gồm nhật ký quỹ, nhật ký mua hàng và bán hàng. Trong niện độ, công ty BM có thanh toán một khoản nợ bằng tiền mặt cho công ty Sao Mai, thế nhưng toàn bộ các chứng từ có liên quan đều bị thất lạc.
Khi được biết ktv Lân cũng đồng thời kiểm toán cho công ty SM. Giám đốc công ty BM đề nghị Lân điều tra giúp về khoản công nợ trên. Khoản công nợ này dù công ty BM đã chi trả nhưng Giám đốc công ty SM cho rằng vẫn chưa nhận được, Ngoài ra, giám đốc công ty BM còn nhờ Lân đại diện cho công ty BM để thảo luận vấn đề này với giám đốc công ty SM.
Yêu cầu: nếu bạn là ktv Lân,khi bạn được yêu cầu nghiên cứu số sách của SM về vấn đề này,liệu bạn có nên điều tra giúp và đại diện cho công ty BM theo yêu cầu trên hay không?
(KTV) không nên chấp nhận yêu cầu vì sẽ vi phạm các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghề nghiệp:
Độc lập: luôn luôn độc lập, không phụ thuộc hay đại diện cho ai, chỉ đại diện cho chính mình, ra ý kiến là ý kiến của mình, không để ai ảnh hưởng đến ý kiến đó.
Bảo mật thông tin khách hàng: luôn luôn bảo mật thông tin khách hàng, dù là đối với người trong gia đình..
Do đó KTV Lân ko được đại diện cho công ty BM làm chuyện gì cả, hơn nữa cũng ko được công bố thông tin gì của Sao Mai cho Bình Minh.
Tuy nhiên, KTV Lân vẫn phải đi tìm hiểu khoản nợ kia chưa nhận được. Bởi vì KTV Lân sẽ ra ý kiến cho báo cáo của 2 công ty này bằng cách thu thập các chứng từ có liên quan.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top