BT Kiểm Toán

chicharito 1

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, mọi người giúp mình trả lời 2 BT trong bài kiểm tra này được ko, cám ơn cả nhà nhiều :
Câu 1: Nhận định đúng hay sai cho các tình huống sau và giải thích ngắn
- Kiểm kê tài sản của đơn vị nhằm khẳng định sự hiện hữu tài sản và quyền sở hữu tài sản của Doanh nghiệp
- Thử nghiệm kiểm soát cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của sai phạm trọng yếu khi kiểm toán viên nhận định các thủ tục kiểm soát không được vận dụng nhất quán.
- Trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là mối quan hệ tỷ lệ thuận?Câu 2. Khi kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/200N của Công ty X, kiểm toán viên đã phát hiện các sai sót sau (Biết đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế TNDN 25%)
- Xuất công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 2 lần trị giá 15 triệu đồng cho bộ phận quản lý, kế toán đã định khoản: Nợ TK 642: 15 triệu đồng
Có TK 153: 15 triệu đồng
- Một lô hàng hoá có giá gốc 100 triệu đồng bị lỗi mốt, theo thông tin của cơ quan nghiên cứu thị trường vào thời điểm đó, giá cả loại hàng này bị giảm 30%. Tuy nhiên không có khoản dự phòng giảm giá nào được thể hiện trên BCTC của công ty.
- Đơn vị khiếu nại về lô hàng đã mua của Công ty Thiên phong, trị giá hoá đơn cả VAT 10% là 330 triệu, Công ty Thiên phong chấp nhận giảm giá 5% và đã phát hành hoá đơn GTGT. Kế toán đơn vị ghi nhận vào thu nhập bất thường.
- Khi kiểm tra các khoản trích theo lương kiểm toán viên phát hiện thấy đơn vị tính thừa vào chi phí bán hàng 25 triệu.
Yêu cầu
1. Nêu ảnh hưởng nếu có của mỗi sai phạm đến BCTC
2. Nêu thủ tục kiểm toán viên đã thực hiện
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top