BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Do Thanh Ha

New Member
Hội viên mới
Hi cả nhà!
Cho mình hỏi thăm, báo cáo quyết toán năm thì nộp nhưng mẫu nào? Ai biết thì chỉ mình với, vì chuẩn bị hết hạn rồi, mà mình thì hổng có rành mấy thủ tục này. Giúp mình với nha
cảm ơn mọi người
 
Hi cả nhà!
Cho mình hỏi thăm, báo cáo quyết toán năm thì nộp nhưng mẫu nào? Ai biết thì chỉ mình với, vì chuẩn bị hết hạn rồi, mà mình thì hổng có rành mấy thủ tục này. Giúp mình với nha
cảm ơn mọi người
BCTC gồm :
1)Bảng cân đối kế toán
2)Bảng BCKQHDKD.kèm phần thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thì tốt hơn
3)Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4)Thuyết minh BCTC
Cơ bản là cần vậy thôi,nếu Cty bạn phải nộp thêm gì thì liên hệ với phòng tuyên truyền của cục thuế nhé.
làm dần đi bạn,không rồi chạy không lịp đâu
Chúc thành công.
 
Ðề: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

BCTC năm còn phụ thuộc vào công ty bạn thực hiện theo chế độ kế toán nào:
1) chế độ kế toán theo quuyết định 15 thì 1 năm bạn phải nộp BCTC giữa niên độ và BCTC năm
1a) BCTC giữa niên độ:
-Bảng CĐKT giữa niên độ ( gồm dạng đầy đủ và dạng tóm lược, tùy theo yêu cầu mà lập )
- Báo cáo KQHĐKD giữa niên độ
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
- Bảng thuyết minh BCTC chọn lọc
1b) BCTC năm:
- Bảng CĐKT
- Báo cáo KQHĐKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng thuyết minh BCTC
2) chế độ kế toán theo quyết định 48
- Bảng CĐKT
- Báo cáo KQHĐKD
- Bảng thuyết minh BCTC
- Phụ biểu Bảng cân đối tài khoản
- Báo cáo LCTT( khuyến khích, có thể lập hoặc k)

Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn theo link sau: Quy?t ??nh 15 v Q? 48/2026/Q?-BTC - THANHKHOAN.COM - Sharing and learning - Nh?ng g ta bi?t ch? l gi?t n??c. Nh?ng g ta ch?a bi?t l c? ??i d??ng!
 
Ðề: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Bạn ơi!
Cty mình thành lập từ tháng 6 năm 2010 thì có cần nộp những báo cáo giữa niên độ như bạn nói không? Vì mình làm theo qđ15
 
Ðề: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

công ty bạn thành lập từ tháng 6 năm 2010 thì cho đến nay thì bạn phải biết có mấy cái báo báo rồi chứ
báo cáo tài chính giữa niên độ được lập cuối mỗi quý( không bao gồm quý 4).
bạn tham khảo nguốn trích sau sẽ rõ hơn:


Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
17:33 sangsang

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng tóm lược thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 27 “ Báo cáo tài chính giữa niên độ” và hướng dẫn tại phần này.


Mẫu biểu và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo mẫu biểu và các chỉ tiêu trong chế độ báo cáo tài chính năm ban hành theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).


Doanh nghiệp nhà nước phải lập báo cáo tài chính quý dạng đầy đủ khi nộp BCTC cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các DN khác khi tự nguyện lập BCTC quý dạng đầy đủ hoặc tóm lược thì thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của Thông tư này. Các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán khi thực hiện báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của thông tư này và các quy định khác theo pháp luật về thị trường chứng khoán; Công ty mẹ niêm yết trên thị trường chứng khoán thì lập báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và báo cáo tài chính tổng hợp quý của công ty mẹ và các công ty con. Từ báo cáo tài chính năm công ty mẹ phải lập báo cáo hợp nhất.


Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm:
+ Bảng cân đối kế toán (đầy đủ, tóm lược)
+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đầy đủ, tóm lược)
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( đầy đủ, tóm lược)
+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc


Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là cuối mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV)
Báo cáo tài chính giữa niên độ phải lập đúng hình thức, nội dung, phương pháp và trình bày phải nhất quán giữa các kỳ kế toán, nếu có nội dung khác thì phải giải thích ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Các nội dung trình bày trên mỗi báo cáo tài chính giữa niên độ tối thiểu phải bao gồm các đề mục và các số cộng chi tiết được trình bày trong mỗi Báo cáo tài chính năm gần nhất tương ứng, và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 
Ðề: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Báo cáo tài chính năm theo quyết định 15 chỉ gồm:
1)Bảng cân đối kế toán
2)Bảng BCKQHDKD.kèm phần thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thì tốt hơn
3)Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4)Thuyết minh BCTC
Theo quyết định 48 thì thêm Bảng cân đối phát sinh nữa bạn ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top