Báo cáo tài chính hợp nhất

tuanxitin86

New Member
Hội viên mới
Dear all, nhờ anh chị hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo tài chính này giúp em với, như sau:
" Ngày 01/01/2016, công ty mẹ bán một TSCĐ cho công ty con với giá 1.500 triệu đồng. Tại ngày bán, thiết bị này có nguyên giá 2.000 triệu đồng và hao mòn lũy kế là 1.000 triệu đồng. Cty mẹ khấu hao theo PP đường thẳng trong 10 năm.Cty con thực hiện tiếp pp này trong 05 năm còn lại. Giả sử giá trị thu hồi thanh lý là 0 đồng. Thuế suất TNDN 20%. Yêu cầu
a) định khoản nghiệp vụ tại 01.01.2016 ở cty con và công ty mẹ
b) định khoản bút toán hợp nhất tại ngày 31.12.2016"
Tks all
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top