Bảng cân đối TK không cân? Pro chỉ giúp lỗi ạ?

HungKTXD

New Member
Hội viên mới
Bạn up cái file Excel cho mọi người dễ xem nhe. File PDF cột chạy lung tung ở các trang không xem được
Mình lại xóa mất bản eexxcel mất rồi, mình có tải lại bản PDF thì vẫn xem được mà.
Trang 1 là là nhật ký hàng ngày mình đã hạch toán lại theo các bút toán của bạn Thành vì bạn ấy hạch toán thiếu nên khi ra bảng cân đối phát sinh sẽ không cân.
Trang 2 mình bảng cân đối phát sinh theo nhật ký hàng ngày.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top